Alles over Bert Wollants

Oppositiepartij SP.A legt een 'alternatief energieplan' op tafel waarin de kerncentrales tegen 2025 worden gesloten, zonder dat volgens de Vlaamse socialisten de bevoorradingszekerheid in gevaar komt, investeerders worden afgeschrikt of de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven de hoogte inschiet. N-VA trekt de haalbaarheid van het plan in twijfel.

N-VA vreest dat Mobiliteitsminister Bellot, ondanks eerdere beloftes, geen vliegwet zal uitwerken om de problemen rond de geluidsnormen rond Brussels Airport aan te pakken. Bij het kabinet-Bellot klinkt het dat een vliegwet geen definitieve oplossing is, maar dat die wel deel uitmaakt van de plannen. 'N-VA is daar perfect van op de hoogte.'

N-VA-parlementslid Bert Wollants wil een herziening van de wetgeving over drones. De te strenge regelgeving leidt er volgens hem toe dat veel drones in het 'zwart' vliegen. Dat meldt De Zondag.

'Als minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) geen duidelijke antwoorden wil geven over kernreactoren Doel 1 en 2 moet ze begrijpen dat meer dan ooit aan haar geloofwaardigheid wordt getwijfeld', aldus Kristof Calvo (Groen). 'Het staat buiten kijf dat Marghem aan kan blijven als minister', reageert Bert Wollants (N-VA).