Alles over Ben Weyts

Vakbond ACOD Onderwijs ziet weinig mogelijkheden om de quarantaineregels in de scholen nog te versoepelen, aangezien ook veel leerkrachten ziek uitvallen. 'Dit stond in de sterren geschreven. Als er zoveel besmettingen zijn, dan zijn er natuurlijk ook veel besmettingen bij het onderwijzend personeel', zegt algemeen secretaris Nancy Libert maandag.

Het onderwijs kreunt als nooit tevoren onder het coronavirus. Volgens een bevraging van de Arteveldehogeschool zou zelfs een op de twintig scholen dicht zijn. En dat terwijl omikron zijn piek nog niet heeft bereikt.

Voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) verdedigen de beslissing uit 2017 om niet breder over de PFOS-vervuiling rond 3M te communiceren. De vervuiling werd toen niet gezien als een risico voor de volksgezondheid, zeggen Schauvliege en Weyts. 'Er was geen doofpot', benadrukt Schauvliege.

Er waren in 2017 geen aanwijzingen dat de PFOS-vervuiling in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht een gevaar was voor de volksgezondheid. Dat heeft voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maandagochtend verklaard in de onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement. Voormalig minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) liet een gelijkaardige boodschap horen en counterde de critici die spreken van een 'doofpotoperatie'.

Vlaamse jongeren kunnen vanaf 1 september 2023 in de 3de graad ASO kiezen voor een nieuwe studierichting 'Moderne Talen', die volledig focust op vreemde talen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Het aantal leerlingen dat ingeschreven is voor een duale opleiding is dit schooljaar opnieuw met een vijfde toegenomen. Volgens cijfers van de bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits en Ben Weyts gaat het nu al om 2.338 leerlingen, terwijl nog eens 268 leerlingen in de aanloopfase naar dat duaal leren zitten.

Secundaire scholen in de Vlaamse Rand krijgen voortaan extra middelen om de Nederlandse taal te ondersteunen en te promoten bij leerlingen en ouders. Dat heeft Vlaams minister voor Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt in de Don Boscoschool in Halle. Weyts maakt de komende drie jaar in totaal drie miljoen euro vrij uit het Vlaams Randfonds.

Het Gemeenschapsonderwijs begroot het lerarentekort op maar liefst 2.000 voltijdse lesopdrachten. 'De pandemie maakt de situatie nijpender. Het tekort is erger dan ooit', zegt topman Koen Pelleriaux maandag in De Standaard en op het VRT-radionieuws.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt voor de redenering om vlug groepsimmuniteit op te bouwen tegen de omikronvariant van het coronavirus door alle maatregelen los te laten. Dan riskeer je een 'zeer ontwrichtende besmettingsgolf', aldus de minister.

Vlaanderen wil het gebruik van lijmvallen voor dieren verbieden. Het is de bedoeling om het verbod op te nemen in de Dierenwelzijnscodex die in 2022 wordt verwacht. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen en de informatie is bevestigd door het kabinet van Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het mogelijk om een nieuwe school voor buitengewoon onderwijs op te richten voor één doelgroep van leerlingen. Tot nu toe moest elke school buitengewoon onderwijs op minstens twee verschillende doelgroepen gericht zijn, wat in de praktijk een serieuze drempel was. De Vlaamse regering heeft dit beslist, zo meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).