Alles over Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vanaf begin volgende week kunnen huisartsen hun patiënten op brede schaal beginnen testen. Die beslissing past binnen de exitstrategie. Maar op dit moment zijn er onvoldoende wissers, reagentia en beschermingsmateriaal voor de artsen, beklemtoont Marc Moens, erevoorziter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Ook de niet-dringende consultaties bij artsen die volgende week kunnen hervatten, zullen om die reden op een heel laag pitje staan, meent Moens. 'Men stuurt nog altijd soldaten naar het slagveld zonder wapens en munitie.'

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) overweegt om het akkoord binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen voor 2016-2017 te laten ontbinden omwille van 'eenzijdige besparingsmaatregelen', zegt voorzitter Marc Moens. Daardoor zouden dokters zelf hun honoraria kunnen bepalen, waardoor de kans groot is dat de factuur bij de patiënt komt te liggen, aldus Moens.

"We zijn even bezorgd over de gezondheid en het psychische welzijn van onze collega's als Domus Medica, maar het idee van een verplichte jaarlijkse controle is er ver over." Zo reageert Marc Moens, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) op een pleidooi van huisartsenvereniging Domus Medica maandag in Het Nieuwsblad.