Alles over Beate Volker

Als je wint, heb je vrienden, wisten Herman Brood en Henny Vrienten al in 1984. Tenzij uw jeugdjaren definitief verleden tijd zijn, want vanaf uw dertigste gaat uw vriendenkring er onherroepelijk op achteruit. Hoe komt het toch dat volwassenen zo moeilijk vrienden maken?