Alles over Bart Van Hulle

Er werd in het plantseizoen 2020-2021 zowat 205 hectare bos aangelegd in Vlaanderen, of 2,5 keer meer dan in de drie vorige plantseizoenen. Die bebossing gebeurde vooral in landbouwgebied.