Alles over Bart Somers

De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen af. De regering heeft daarvoor een voorontwerp van decreet goedgekeurd op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Vanaf 2022 krijgt elke inburgeraar een persoonlijk inburgeringstraject op maat aangeboden. Dat traject wordt minder vrijblijvend en zal ook niet langer gratis zijn. 'De lat wordt hoger gelegd, maar de nieuwkomer krijgt in ruil een intensievere en op maat gesneden begeleiding', aldus minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Samenleven Bart Somers hebben zaterdagmorgen, in de marge van de Vlaamse feestdag, op het woonerf Cardenberch in Leuven het concept Zomerstraten gelanceerd. Het betreft een initiatief van de Voetgangersbeweging dat met respect voor de coronamaatregelen en voortbouwend op speelstraten de buurtcohesie wil verstevigen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil begin volgend jaar voor elke sector op de arbeidsmarkt een nulmeting voor discriminatie. Dat zei ze tijdens het actualiteitsdebat over de aanpak van racisme in het Vlaams Parlement.

Na een crisisvergadering van enkele uren heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de verdere aanpak van discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. In dat akkoord is geen sprake van praktijktesten, maar wel van een 'academisch monitoringssysteem' dat de discriminatie in kaart moet brengen.

In de strijd tegen een tweede golf moet een 'controletoren' de corona-epidemie in ons land voortdurend monitoren en ingrijpen waar nodig. Een gerichte lockdown op gemeenteniveau mag geen taboe zijn, klinkt het bij de GEES-groep.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) lanceren woensdag het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap in Mechelen. Directeur van het instituut is Christophe Busch, tevens voormalig ­directeur van de ­Kazerne Dossin.

Scholen of andere initiatiefnemers die in juli en augustus een zomerschool organiseren krijgen daar van de Vlaamse regering een vergoeding van 25 euro per dag per leerling voor. Voor de deelnemers worden de zomerscholen op die manier gratis.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft een coronagids klaar met ideeën die de steden en gemeenten moeten inspireren in de aanpak van de exit van de coronamaatregelen. Zo stelt hij voor de openingsuren van winkels te versoepelen, cadeaucheques voor lokale handelaars te verdelen of koppels in openlucht te laten trouwen.

'Het lijkt ons aangewezen om in het kader van de exitstrategie het 'proefdraaien' en experimenteren in onze scholen tot een absoluut minimum te beperken', schrijft Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).