Alles over Bart Maddens

Zolang er geen volwaardige regering is, kunnen de radicale partijen een grote rol spelen in het parlement. 'Vandaag is het weinig controversieel dat het Vlaams Belang mee een wetsvoorstel helpt goedkeuren.'

'Het zou naïef zijn te denken dat er tussen de partijen geen levensbeschouwelijke breuklijn meer loopt. Sterker nog, dat conflict lijkt actueler dan ooit sinds de verkiezingen', schrijft Bart Maddens in een opiniestuk voor Tertio.