Alles over Bart Herman

Test-Aankoop heeft berekend dat een gemiddeld gezin volgend jaar 256 euro meer zal betalen voor elektriciteit. De verschillende overheden wordt verweten maatregelen te nemen zonder rekening te houden met het gecombineerde effect ervan. 'Elektriciteit is nochtans levensnoodzakelijk', klinkt het.

Oppositiepartij SP.A blijft zich verzetten tegen een verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent. De vorige regering-Di Rupo verlaagde die btw.

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft hoogspanningsnetbeheerder Elia gevraagd de strategische reserve elektriciteit te verviervoudigen. Dat bericht De Tijd.

Dit jaar worden tientallen gasgestookte elektriteitscentrales gesloten omdat ze verouderd en niet rendabel zijn. Uit een nota van de administratie Energie blijkt dat er tot 1.700 megawatt aan productiecapaciteit buiten werking gesteld kan worden, of 8 procent van de totale productie.

Tussen 2080 en 2090 zouden voor de elektriciteitsproductie gebruik kunnen maken van de eerste commerciële reactor voor kernfusie, meent Vincent Massaut, adjunct-directeur van het Studiecentrum voor Kernenergie.

'Wanneer ik vanuit de oppositie keer op keer de oversubsidiëring aankaartte, was er weinig aandacht voor', reageert Irina De Knop (Open VLD) op de dreiging van een stijgende elektriciteitsfactuur. 'Het verbaasde me dat de kosten die ons boven het hoofd hangen nu zo nadrukkelijk in beeld kwamen. Niet omdat deze verontwaardiging niet terecht is, maar wel omdat de SERV reeds in 2012 berekenende dat de uitgestelde doorrekening van de certificatenkosten voor groene stroom en warmte zou oplopen tot 1,7 miljard euro indien niet werd ingegrepen.'

Om te voorkomen dat de overheid komende winter het afschakelplan moet uitvoeren, kan het er voor de gezinnen op aankomen om op cruciale momenten hun stroomverbruik terug te schroeven. Tips van energiespecialist Aviel Verbruggen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, om beter om te gaan met stroom en eventuele tekorten.

'De leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade', zegt John Peuteman van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) over het afschakelplan om een volledige blackout te vermijden.