Alles over Azië

Over veertig jaar zal de wereldbevolking de tien miljard bereiken. Dit gegeven legt volgens auteur Charles C. Mann twee radicaal verschillende typen mensen bloot - de profeten (die geloven dat we zuiniger met het milieu moeten omgaan) en de tovenaars (die geloven in vooruitgang en het verleggen van onze grenzen). Knack biedt u het voorwoord van zijn boek De Tovenaar en de Profeet aan, waarin u kennis kan maken met de twee Amerikanen die decennia geleden de basis legden voor de belangrijkste discussie van onze tijd.

Qua hittedagen - waarop de temperatuur boven de 25 graden stijgt - heeft de zomer van 2018 die van 1976 al ingehaald. De kans dat het opnieuw 42 jaar duurt voor hij op zijn beurt wordt onttroond, lijkt nihil. 'We maken de klimaatverandering live mee', klinkt het bij Jill Peeters en Nicole van Lipzig. Maar de weervrouw en de klimaatwetenschapster geven de hoop niet op.

Diesels hebben geen toekomst meer, die behoort toe aan elektrisch aangedreven voertuigen. Dat is waar en niet waar. Op termijn zal elektromobiliteit ervoor zorgen dat de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot nul wordt herleid. Maar over welke termijn we spreken, daar bestaat grote discussie over. In afwachting moet de uitstoot van CO2 en NOx naar omlaag door nieuwe benzine- én dieselauto's die zijn uitgerust met systemen die de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen fors reduceren. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

De vermindering van kwaliteit van land is een belangrijke oorzaak van het verlies van biodiversiteit en ook van de klimaatverandering. Willen we de klimaatambities waarmaken en veel andere ontwikkelingsdoelen halen, zal er eerst en vooral iets moeten worden gedaan aan de teloorgang van kwalitatieve bodem. Vandaag is al 75 procent van het aardoppervlak aanzienlijk gedegradeerd. Dat zegt de Zuid-Afrikaanse ecoloog Robert Scholes.

In Nederland brak hij vele grenzen van het theater open en stilaan ontdekt ook Vlaanderen hem. Met elk van zijn voorstellingen peutert Lucas De Man in de soms nog onderhuidse zweren van de samenleving. Of het nu gaat over de pijn van de boer, de overmoed van de bankier of, zoals in Los, over onze vele angsten. 'Ik wil impact hebben. Punt uit.'