Alles over AXA

Bij het sanerende ING België is er een mondeling akkoord om het aantal ontslagen te beperken tot ten hoogste 890. Dat is bijna de helft minder dan het oorspronkelijke plafond van 1.700, schrijft De Tijd zaterdag.

Er staat ons een belangrijke verandering te wachten: over enkele jaren zullen we meerdere levens leiden en langer leven. Daardoor ontstaat er een nood aan nieuwe oplossingen, om te investeren, te sparen en om ons te beschermen. De bankagenten van AXA en de verzekeringsmakelaars stemmen die oplossingen optimaal op de situatie van hun klanten af. Helemaal terecht, vindt Marc Bonnarens, Distribution Business Partner bij AXA.

Dankzij de vooruitgang van de geneeskunde zullen we langer leven, en in zo'n lang mensenleven kan veel gebeuren. De meesten van ons zullen zich aan kleine of grote veranderingen moeten aanpassen. Zowel voor als na de pensioengerechtigde leeftijd, die overigens stilaan opschuift. Volgens Jacques Boulet, pensioendeskundige bij AXA, leidt die evolutie tot nieuwe en wisselende financiële noden, zowel voor de maatschappij als voor de mens als individu.

De komende jaren zal de samenleving ingrijpend veranderen. We zullen anders werken en anders leven. Langer leven ook. Maar we zullen vooral meerdere levens leven, na elkaar of tegelijk, zelfs eenmaal we met pensioen zijn. Alleen zo zullen we soepel kunnen inspelen op alle kansen, hindernissen en uitdagingen van een fel en snel veranderende maatschappij. Zo oordeelt Jacques Boulet, pensioendeskundige bij AXA.

Er werd een onlineonderzoek uitgevoerd door iVOX in opdracht van Knack en AXA in oktober 2015 bij een representatief staal van 800 gepensioneerde en 1000 actieve Belgen (foutenmarge respectievelijk 3,5% en 3,1%).