Alles over Aula der Zegeningen

In zijn traditionele kerstboodschap heeft paus Franciscus vandaag gebeden voor de mensen die geleden hebben onder de pandemie van het coronavirus en er moeilijkheden door ondervonden hebben, zoals bijvoorbeeld vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Hij vroeg het coronavaccin voor iedereen toegankelijk te maken, en zeker voor de meest kwetsbaren.