Alles over Asielaanvragen

Afgelopen maand werden in ons land 1.348 asielaanvragen ingediend. In vergelijking met februari gaat het om een stijging met 11,3 procent. Het gaat om de eerste stijging sinds december vorig jaar.

Hoewel tijdens de zomermaanden doorgaans minder asielzoekers hun weg naar ons land vinden, is het aantal asielaanvragen in België voor de tweede maand op rij gestegen.

Na anderhalf jaar asielbeleid onder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zijn er steeds minder asielaanvragen, maar wel meer dossiers waarbij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een beschermingsstatus toekent.