Alles over Artsenkrant

In 2020 waren er in Vlaanderen alleen 353 anesthesisten in opleiding. Maar volgens een bevraging bij de Vlaamse ziekenhuizen zullen er tussen dit jaar en 2025 maar 179 vacatures vrijkomen. Dat meldt Artsenkrant vandaag.

Vier artsen op tien voldoen aan de criteria van burn-out. Bij artsen-specialisten in opleiding loopt dit op tot bijna 60%. Van de apothekers zit bijna één op de twee in de risicozone voor burn-out. Eén dokter op vijf drinkt (wat) meer dan aanbevolen, 2,2% zit in de gevarenzone. Zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijven doet 17,8% van de artsen.

Morgenvoormiddag 21 november reikt minister Vandenbroucke de prijs 'Specialist van het Jaar' van Artsenkrant uit aan 'alle artsen-specialisten' omwille van hun enorme inspanningen in de strijd tegen covid-19. Symbolisch neemt prof Erika Vlieghe (UAntwerpen) het beeldje in ontvangst. De geldprijs, 10.000 euro, gaat naar Dokters van de Wereld.

Nogal wat politici grijpen het assisenproces over euthanasie in Gent aan om een evaluatie van de euthanasiewetgeving te eisen. Een grote meerderheid van het medisch korps staat achter die vraag.

'Het ingangsexamen voor de geneeskundestudies blijft de gemoederen beroeren. Al sinds de eerste editie in 1997 wordt de proef in vraag gesteld. Is dit wel een correcte manier om goede artsen te selecteren? Nu het zelfs niet meer volstaat te slagen om aan de studies te beginnen, zwelt die kritiek aan', schrijft hoofdredacteur Geert Verrijken van Artsenkrant in zijn edito van deze week.

Artsenkrant en de Apotheker hebben deze avond de laureaten van de Galenusprijs in de bloemetjes gezet. Het nieuwe kankergeneesmiddel dat vorige week van minister De Block terugbetaling kreeg, schoot de hoofdvogel af.

Van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, worden er negen door een vrouw geleid (17%). Dat is minder dan een op vijf. Met 15 procent zijn de vrouwelijke medisch directeurs/hoofdartsen in Vlaanderen eveneens sterk in de minderheid. Van de bestuursleden in Vlaamse ziekenhuizen is een derde vrouwelijk. De geneeskunde vervrouwelijkt, maar (nog) niet aan de top.

Vier op vijf artsen in opleiding staan '(zeer) positief' tegenover het principe van een deeltijdse opleiding. Dat blijkt uit een enquête onder 250 assistenten aan de UZ Gent waarover Artsenkrant vrijdag schrijft. De resultaten gelden moeiteloos voor alle universiteiten.

Het aantal gemeenten in Vlaanderen met een tekort aan huisartsen zit in stijgende lijn. Dat schrijft de Artsenkrant op basis van cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap maakte afgelopen week een nieuwe lijst bekend met zogenaamde 'prioritaire' zones, waar te weinig huisartsen zijn. Daar staan 204 gemeenten, deelgemeenten of stedelijke wijken in, vorig jaar waren dat er nog maar 185.