Alles over Armoede

Voor 1 euro een gezonde maaltijd voor kansarme kinderen, dat is een van de speerpunten van het armoedebeleid van minister Liesbeth Homans (N-VA). Maar amper 1 op de 1.700 arme kinderen maakte er al gebruik van, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Van alle hongerigen in de wereld is 70 procent vrouw. In veel samenlevingen krijgen meisjes minder eten dan jongens, omdat aan jongens meer status wordt toegekend. Dat zei Hilal Elver, de speciale VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, gisteren (dinsdag) in Genève.

Armoede kan wereldwijd alleen effectief worden bestreden als overheden hun bevolking voldoende sociale zekerheid bieden. De nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties biedt daarvoor kansen, constateren ontwikkelingsexperts.

België kent een groeinde sociaaleconomische kloof wat het armoederisico betreft. Bij laagopgeleiden nam het armoederisico tussen 2005 en 2013 continu en substantieel toe, van 19 naar 27 procent. Voor hoogopgeleiden bedroeg het risico in 2013 slechts ongeveer 7 procent.