Alles over Anne Verougstraete

De ongeveer vijftien experten die de voorbije twee weken deelnamen aan de hoorzittingen in de Kamer, schaarden zich quasi-unaniem achter de oproep van een meerderheid van de parlementsleden om de vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen en van abortus een autonoom recht van de vrouw te maken.