Alles over Ambtenarenzaken

De ministerraad keurde de hervorming van het federale ambtenarenbeleid goed. 'Geen enkel bestuursniveau, zelfs in Europa, heeft een moderner carrièrebeleid', aldus staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).