Alles over Alpenland

Waar de meeste Europese landen hun plannen voor een snelle inentingscampagne tegen het coronavirus al klaar hebben, kiezen de Zwitsers voor een meer bedachtzame aanpak. Voorzorg gaat boven snelheid, is het devies in het Alpenland, zegt de prominente Zwitserse vaccinexpert Claire-Anne Siegrist.

De Zwitsers hebben zich per referendum gekant tegen de versnelde uitstap uit kernenergie. Het voorstel van de groene partij om tegen 2029 de laatste van vijf kerncentrales van het Alpenland te sluiten, haalde het niet.