Alles over ACOD Spoor

Sinds 22.00 uur donderdagavond is de 24 uren spoorstaking waartoe de socialistische en liberale vakbonden hadden opgeroepen, afgelopen. 'Dat betekent niet dat meteen alle treinen weer op de normale tijdstippen gaan rijden', zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van spoorbedrijf NMBS. 'Pas morgenvroeg zullen de treinen weer normaal rijden.'

De vakbond ACOD Spoor bereidt een actieplan voor naar aanleiding van de beslissing van de federale regering om te raken aan het bijzondere pensioenstelsel van het rijdend NMBS-personeel. Hoe dat er zal uitzien, is nog niet duidelijk.

De spoorvakbonden zitten opnieuw samen met de directie om een oplossing te zoeken voor het sociaal conflict, waardoor ook al meer dan een week gestaakt wordt bij het spoor. Het socialistische ACOD Spoor heeft aan de leden gevraagd om het werk te hervatten.

De vakbonden hebben maandag geen beslissing genomen over het al dan niet plaatsvinden van de staking bij het spoor op 6 en 7 januari. Ze vragen nog verduidelijking over de invulling van de rol van de bemiddelaar die de regering wil inschakelen.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant heeft aan de ministerraad een hervorming van de wet op de openbare bedrijven voorgesteld. Die hervorming moet de sociale relaties binnen de spoorwegen hervormen, zo schrijft Le Soir zaterdag.