Alles over 978-90-450-1356-5

Een soldaat die zijn verlof eigenhandig met een paar dagen heeft verlengd, probeert zijn overste, de strenge majoor Tildy, gunstig te stemmen met een kip. Maar de rechtvaardige Tildy geeft het bevel om de kip in de soeppot van een regiment van 4000 man te gooien. Nu nemen zelfs zijn rekruten hun leider niet meer ernstig.