Dat beweert Bea Hanssen in haar vrije tribune. Als algemeen secretaris van de Taalunie moet ik dat toch tegenspreken.

De Taalunie gaat ervan uit dat we dezelfde taal spreken en schrijven in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Negentig procent van de woordenschat en haast alle andere taalregels zijn gelijk in deze drie verschijningsvormen van de standaardtaal Nederlands. Voor zover die verschillen er toch zijn, beschouwt de Taalunie ze als evenwaardig. Dat iets beter Nederlands is, omdat het 'in Holland' zo wordt gezegd, zult u de Taalunie nooit horen beweren.

Buiten de standaardtaal, bijvoorbeeld in dialecten en straattaal, zijn de verschillen aanzienlijk groter. Ook al die andere variëteiten hebben recht van bestaan. Ze worden alleen in andere situaties gebruikt. Waar men het in de ene situatie zal hebben over 'ambetant doen', kiest men in de andere voor 'vervelend doen'. Een nieuwslezer, ongeacht waar die vandaan komt, zal beroepsmatig de tweede uitdrukking gebruiken, terwijl hij 's avonds thuis mogelijk klaagt over een ambetante collega. Of een woord tot de formele dan wel tot de informele context behoort, maken specialisten uit op grond van corpusonderzoek. Zij onderzoeken waar (in kranten, op de radio, enzovoort) en hoe vaak woorden voorkomen. Dat doet de Taalunie niet zelf, dat laat ze doen door het Instituut voor Nederlandse Lexidografie (INL). De resultaten zijn ter beschikking van woordenboekmakers en andere belangstellenden.

De Taalunie stelt over het gebruik van woorden ook geen normen op. Ze brengt wel taaladviseurs uit Nederland en Vlaanderen (de Taaltelefoon) in overleg bijeen, zodat hun adviezen op dit vlak gelijkluidend zijn. Die adviezen stelt de Taalunie ter beschikking van wie erom vraagt. De Taalunie treedt dus niet op als taalpolitie. Maar als u wilt weten of een woord of een wending behoort tot de standaardtaal, dan helpt de Taalunie u via taaladvies.net gratis en vrijblijvend aan een betrouwbaar antwoord.

Linde van den Bosch Algemeen secretaris Nederlandse Taalunie

Dat beweert Bea Hanssen in haar vrije tribune. Als algemeen secretaris van de Taalunie moet ik dat toch tegenspreken. De Taalunie gaat ervan uit dat we dezelfde taal spreken en schrijven in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Negentig procent van de woordenschat en haast alle andere taalregels zijn gelijk in deze drie verschijningsvormen van de standaardtaal Nederlands. Voor zover die verschillen er toch zijn, beschouwt de Taalunie ze als evenwaardig. Dat iets beter Nederlands is, omdat het 'in Holland' zo wordt gezegd, zult u de Taalunie nooit horen beweren. Buiten de standaardtaal, bijvoorbeeld in dialecten en straattaal, zijn de verschillen aanzienlijk groter. Ook al die andere variëteiten hebben recht van bestaan. Ze worden alleen in andere situaties gebruikt. Waar men het in de ene situatie zal hebben over 'ambetant doen', kiest men in de andere voor 'vervelend doen'. Een nieuwslezer, ongeacht waar die vandaan komt, zal beroepsmatig de tweede uitdrukking gebruiken, terwijl hij 's avonds thuis mogelijk klaagt over een ambetante collega. Of een woord tot de formele dan wel tot de informele context behoort, maken specialisten uit op grond van corpusonderzoek. Zij onderzoeken waar (in kranten, op de radio, enzovoort) en hoe vaak woorden voorkomen. Dat doet de Taalunie niet zelf, dat laat ze doen door het Instituut voor Nederlandse Lexidografie (INL). De resultaten zijn ter beschikking van woordenboekmakers en andere belangstellenden. De Taalunie stelt over het gebruik van woorden ook geen normen op. Ze brengt wel taaladviseurs uit Nederland en Vlaanderen (de Taaltelefoon) in overleg bijeen, zodat hun adviezen op dit vlak gelijkluidend zijn. Die adviezen stelt de Taalunie ter beschikking van wie erom vraagt. De Taalunie treedt dus niet op als taalpolitie. Maar als u wilt weten of een woord of een wending behoort tot de standaardtaal, dan helpt de Taalunie u via taaladvies.net gratis en vrijblijvend aan een betrouwbaar antwoord. Linde van den Bosch Algemeen secretaris Nederlandse Taalunie