Stroomproductie in België piekte in 2019, dankzij kerncentrales en windmolens

Kerncentrale van Tihange. © iStock

De productie van windenergie in België is het afgelopen jaar flink gestegen, van 6,3 TWh in 2018 naar 8 TWh in 2019. Dat blijkt uit de ‘flash monitoring’ van energiewaakhond CREG.

Windenergie kende daarmee een piek, vijf jaren geleden vertegenwoordigde deze tak iets meer dan 4 TWh. Ter vergelijking: zonne-energie was in 2019 goed voor 3,5 TWh -ook al een record-, maar de kerncentrales (41,4 TWh) en gasgestookte centrales (20,4 TWh) blijven nog altijd de belangrijkste leveranciers voor onze stroom.

Bij de Belgische kerncentrales was er in 2019 ook een opvallende stijging van de productie (+14,1 TWh), doordat een aantal reactoren die in 2018 tijdelijk stillagen weer werden heropgestart. Kernenergie vertegenwoordigt daarmee nog altijd meer dan de helft (56 procent) van de totale stroomproductie in ons land.

Dat is wel positief voor de CO2-uitstoot: in vergelijking met 2018 daalde de koolstofintensiteit van de elektriciteitsproductie in België, aldus de CREG. Ook in de rest van Europa is er een dalende trend De totale elektriciteitsproductie in België lag met 73,8 TWh op een record. In 2018 was dit minder dan 60 TWh.

Het totale Belgische elektriciteitsverbruik zoals door de netbeheerder Elia gemeten lag op 74,6 TWh, 2,6 procent minder dan in 2018. Voor het eerst in acht jaar werd er wat stroom uitgevoerd (1,5 TWh).

Vorig jaar werd ook gekenmerkt door dalende prijzen voor elektriciteit. Op de kortetermijnmarkt bedroeg de gemiddelde elektriciteitsprijs in 2019 39,4 euro/MWh, een daling met 15,9 euro/MWh of 29 procent tegenover 2018, aldus de CREG. Ook de prijsverschillen met de buurlanden nemen af.

Wat de gasmarkt betreft, lag de activiteit van de LNG-terminal in Zeebrugge het afgelopen jaar op een recordniveau van 72,7 TWh. Dat was een stijging met 271 procent ten opzichte van 2018. De aanvoer van LNG-tankers en van aardgas uit het Verenigd Koninkrijk kenden een sterke stijging, terwijl de aardgasaanvoer vanuit Nederland flink daalde: -37,7 procent tot 69,5 TWh. Het aardgasverbruik lag in 2019 in België op 192,8 TWh, een stijging met 3 procent ten opzichte van 2018. Vooral bij de grote klanten was er een toename, aldus de CREG.

Ook de gasprijs tot slot daalde fors in 2019, van 23 euro/MWh tot 13,7 euro/MWh op de kortetermijnmarkt en van 20,8 euro/MWh tot ongeveer 18,6 euro/MWh op de langetermijnmarkt.

Partner Content