Strengere normen voor stikstof in Vlaanderen

Zuhal Demir (N-VA) © belga

De normen voor de uitstoot van stikstof in Vlaanderen worden verstrengd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft daarover nieuwe richtlijnen verspreid.

De nieuwe richtlijn was nodig nadat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting het voorlopig stikstofkader onderuit haalde. Volgens Demir moeten de nieuwe richtlijnen een vergunningsstop voorkomen. Een definitief stikstofkader moet eind dit jaar vastgelegd worden.

De nieuwe richtlijnen zijn een stuk strenger. Voor het arrest gold een minimumdrempel van 5 procent: een project die het stikstofprobleem in een natuurgebied met meer dan 5 procent verhoogde, kon geen vergunning krijgen.

De nieuwe drempels zijn veel lager: voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0 procent. Dat houdt in – zo klink het bij het kabinet Demir – dat kleine familiale bedrijven nog kans maken op een vergunning, of landbouwbedrijven ver weg van beschermd gebied. Elke aanvraag moet via een ‘passende beoordeling’ aantonen dat er geen negatief effect is op de omliggende natuur en desnoods moeten maatregelen worden genomen om de ammoniakuitstoot te verminderen. Het is de Vlaamse overheid die uiteindelijk over de vergunning beslist.

Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. Projecten die de drempel van 1 procent overschrijden, moeten eveneens een ‘passende beoordeling’ ondergaan en eventueel maatregelen nemen om de emissies te beperken. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat ’90 procent van de industriële projecten die nu op stapel staan’, zullen kunnen worden gerealiseerd.

VOKA opgelucht

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, reageert ‘opgelucht’ op de beslissing. ‘Een vergunningsstop die investeringen zou afremmen en dus onze economische relance en groei, is hiermee afgewend’, klinkt het. De organisatie is tevreden dat de rechtsonzekerheid van de voorbije weken van de baan is.

Een definitieve oplossing tegen eind 2021 blijft volgens Voka wel noodzakelijk. ‘Ondernemingen hebben rechtszekerheid nodig op een zo lang mogelijke termijn. Zonder rechtszekerheid komen investeringsplannen op de helling te staan. In deze tijden van economische relance moeten we er alles aan doen om investeringen aan te trekken en te laten doorgaan. Daarom is ook een definitief stikstofplan hard nodig’.

Partner Content