Strengere nitraatnormen om oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gaat volgend jaar een bijkomend areaal focusgebieden, waar strengere nitraatnormen gelden, afbakenen. Uit het voortgangsrapport van de Mestbank, dat vandaag werd voorgesteld voor de bevoegde commissie in het Vlaams parlement, bleek immers dat de hoeveelheid nitraat in het oppervlaktewater sinds 2009 niet langer daalt. Aan dit tempo wordt de Europese norm van 2014 niet gehaald.

De maatregel komt er na overleg met de landbouw- en milieuorganisaties. De gebieden waar de waterkwaliteit onvoldoende is zullen worden ingekleurd als focusgebieden, waar scherpere nitraatresidudrempelwaarden gelden. De land- en tuinbouwers zullen er dus extra inspanningen moeten doen om duurzaam te bemesten. Het gaat volgend jaar om 44.000 hectare extra focusgebied, zodat het totaal op 305.500 hectare komt. Focusgebieden die twee jaar na elkaar een goede waterkwaliteit kunnen voorleggen, mogen hun statuut opnieuw inleveren. (DLA)

Partner Content