Stijgende inflatie is goed nieuws voor Vlaamse begroting

De toenemende inflatie is goed nieuws voor de Vlaamse begroting. In 2024 zouden de cijfers opnieuw zo goed als zwart kleuren. Dat blijkt uit een nieuwe meerjarenraming die minister van Financiën Matthias Diependaele dinsdag voorstelde in het parlement.

De inflatie is heilzaam voor de Vlaamse begroting, omdat ze de inkomsten sneller doet stijgen dan de uitgaven. In de tabellen wordt rekening gehouden met een inflatie van 6 procent voor dit jaar. Daarna zou ze zakken tot 1,7 procent en lager.

Bij een groei van 3 procent zou het tekort afnemen van 1,37 miljard euro in 2022 tot 593 miljoen in 2023 en 94 miljoen in 2024. Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat de cijfers nog geen rekening houden met de impact van de oorlog in Oekraïne.

“De inflatie heeft een positieve impact op de gewestbelasting en de opcentiemen, waardoor het tekort beter meevalt dan eerder geraamd”, zegt Diependaele. “Hier moet echter wel een grote kanttekening bij worden gemaakt, deze herberekening dateert van voor de Oekraïnecrisis, waardoor de cijfers al grotendeels achterhaald zijn. Ondertussen is onze economie in zeer woelig water terecht gekomen. Het is onduidelijk hoe lang de inflatie zal aanhouden en wat de economische groei zal doen. Indien de groei bijvoorbeeld slechts de helft bedraagt dan nu voorspeld, verandert er amper iets aan de meerjarenraming en zal het tekort eind 2024 nog steeds 600 miljoen euro bedragen. Voorzichtig zijn, blijft dus de boodschap.”

Partner Content