Sternen broeden weer in Zeebrugge dankzij schrikdraad tegen vos

(Belga) De visdief, dwergstern en de grote stern broeden voor het eerst sinds vijf jaar opnieuw aan de kust, nadat in het voorjaar een schrikdraad was geplaatst tegen vossen op het sterneneiland in Zeebrugge. Het broedgebied werd ook vergroot, door een extra stuk schiereiland op te spuiten.

De drie soorten uit de sternenfamilie zijn Europees beschermde vogels, waarvan de dwergstern de meest zeldzame is. De sternen broeden maar op één plaats meer aan onze kust: op een in 1997 aangelegd schiereiland in de oostelijke voorhaven van Zeebrugge. “De voorbije jaren daalde het broedsucces echter”, zegt Piet Lozie van het Agentschap voor Natuur en Bos. “De vos bleek hiervan de voornaamste oorzaak te zijn.” Daarom plaatste het ANB een elektrische afsluiting. De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vergrootte het eiland tot een oppervlakte van 22 hectare. De twee ingrepen werpen hun vruchten af: momenteel broeden er bijna 700 koppels visdieven en 73 koppels dwergsternen. “Ondertussen vliegen ook de eerste jongen rond in de omgeving van het sterneneiland, wat erop wijst dat er voldoende voedsel aanwezig is.” Honderdvijftig grote sternen ondernamen een broedpoging, maar die zullen allicht nog niet succesvol zijn. “Het gaat om jonge dieren die een eerste broedpoging ondernemen en eigenlijk zijn ze er te laat mee begonnen”, aldus Lozie. “Bijzonder is wel dat grote sternen steeds broeden in de bescherming van kokmeeuwenkolonies, die belagers wegjagen van hun onbeschutte nesten.” Naast de sternen broeden er op het schiereiland zwartkopmeeuwen, bontbekbekplevieren, scholeksters en één strandplevier. (Belga)

Partner Content