Opinie

Vrije Tribune

‘Stemrecht op zestien mag geen zelfbediening zijn’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Jonas De Smedt, bestuurslid N-VA Buggenhout, over de vraag of stemrecht voor 16-jarigen moet ingevoerd worden: ‘We zouden beter de aandacht vestigen op jongeren zonder politieke interesse in plaats van een elitegroep jongeren te willen versterken.’

Momenteel dringt de vraag zich op of we stemrecht al voor 16-jarigen moeten invoeren of niet. Het is een spijtige zaak dat vandaag het stemrecht voor jongeren zo een doel op zichzelf is geworden. Stemrecht voor 16-jarigen is maar één van de mogelijke middelen om jongeren warm te maken voor de politiek.

Stemrecht op zestien mag geen zelfbediening zijn.

De meerderheid van de jongeren zijn vandaag weinig geïnteresseerd in het politieke gebeuren. Zij lopen volgens mij niet warm voor stemrecht op zestien jaar.

Wie er wel interesse in heeft, is de groep jongeren die nu reeds een sterk engagement opneemt binnen een jeugdraad of politieke partij.

Maar stemrecht voor 16-jarigen mag geen zelfbediening zijn van een kleine groep jongeren met politieke interesse. De aandacht van onze beleidsmakers moet gaan naar initiatieven om alle jongeren warm te maken voor politiek – bij voorkeur met een focus op jongeren die we moeilijk bereiken.

Binnenkort vinden er hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement over het stemrecht voor 16-jarigen. Eén van de spelers die naar alle waarschijnlijkheid aan het woord zal komen is de Vlaamse Jeugdraad. Blijkbaar heb ik ook stemrecht om mijn vertegenwoordigers in de organisatie te verkiezen, al wist ik dat niet.

De Vlaamse Jeugdraad voert vandaag stevig campagne om het jongerenstemrecht in te voeren. Eén van de belangrijkste aangevoerde argumenten is de stelling dat het stemrecht de interesse van jongeren voor politiek zal doen toenemen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt inderdaad dat de interesse van jongeren toeneemt wanneer ze stemrecht krijgen. Maar wanneer je dieper in de cijfers duikt, zie je dat enkel de interesse van jongeren stijgt die reeds politieke interesse vertoonden alvorens ze stemrecht hadden. De meerderheid van de jongeren is zo niet gebaat bij stemrecht.

We zouden beter de aandacht vestigen op jongeren zonder politieke interesse in plaats van een elitegroep jongeren te willen versterken.

Organisaties als de Vlaamse Jeugdraad pleiten ook bewust niet voor een opkomstplicht. Men geeft zelf toe dat vele jongeren nog niet klaar zijn om te gaan stemmen. Waarom hebben we dan niet meer aandacht voor die jongeren?

We zouden beter de aandacht vestigen op jongeren zonder politieke interesse in plaats van een elitegroep jongeren te willen versterken.

Hoe zorgen we er dan wel voor dat onze Vlaamse jeugd interesse krijgt in het politieke gebeuren? Het is belangrijk dat politiek een gespreksonderwerp wordt voor jongeren. Politiek begint wanneer je erover praat met vrienden en familie. Het verbaast mij nog altijd dat vele jongeren geen flauw idee hebben welke politieke voorkeur hun ouders hebben.

We moeten daarnaast ook inzetten op burgerschapseducatie. Jongeren moeten betrokken worden bij het politieke beleid en daar ook hun mening over leren vormen. Het secundair onderwijs moet onze jongeren klaarstomen voor de maatschappij – burgerschap speelt daar een belangrijke rol.

Jongeren moeten klaar zijn om, eens ze achttien jaar oud zijn, verantwoorde keuzes te maken. Die keuzes moeten ze zowel binnen als buiten het stemhokje maken, een leven lang.

Jonas De Smedt (23) is bestuurslid bij N-VA Buggenhout.

Partner Content