Steeds meer gezinnen uit lagere middenklasse kunnen schoolfactuur niet betalen

© getty

Steeds meer gezinnen uit de lagere middenklasse hebben problemen om de schoolfacturen te betalen. Dat stellen kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano en vzw SOS Schulden op School donderdag. Ze roepen op om werk te maken van een maximumfactuur in middelbare scholen.

Het aantal onbetaalde schoolrekeningen is torenhoog, maar hoe hoog precies is moeilijk vast te stellen, klinkt het. Het laatst beschikbare, officiële cijfer dateert uit 2018. Toen waren er in Vlaanderen meer dan 12.000 claims van onbetaalde schoolfacturen en zijn er 960 scholen naar een incassobureau gestapt.

“‘In de afgelopen jaren is dat aantal ongetwijfeld verder gestegen. Vooral afgelopen schooljaar, met het steeds duurder wordende leven, merken we een enorme stijging in vermeldingen van onbetaalbare schoolfacturen’, verklaart Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano.
De organisatie staat in contact met verschillende zorgpartners, bijvoorbeeld het CLB, (zorg)leerkrachten, schooldirecties en sociale diensten, die op hun beurt zeer nauw bij kinderen in armoede betrokken zijn. Zij kunnen bij Stichting Pelicano een hulpaanvraag doen voor duurzame hulp. In quasi alle aanvraagdossiers staat dat de ouders de schoolfacturen niet meer kunnen betalen.

Ook vzw SOS Schulden op School, verbonden met Steunpunt Welzijn, geeft aan deze tendens te voelen. Opvallend is ook dat meer en meer gezinnen uit de lagere middenklasse aankloppen voor hulp.
De organisaties roepen op om de cijfers systematisch bij te houden. Anders is het moeilijk “om een exacte tendens te zien en op tijd aan de alarmbel te trekken”, zegt Peter Dauwe van vzw SOS Schulden op School.

Verder blijkt nog dat vooral ouders met kinderen in het middelbaar het moeilijk hebben. De kosten liggen er hoger, maar er is in tegenstelling tot het basisonderwijs geen maximumfactuur. Sommige middelbare scholen leggen volgens SOS Schulden op School zichzelf een maximumfactuur op en daar zijn er volgens de vzw minder onbetaalde rekeningen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content