Stad Antwerpen regulariseert bepaalde koten zonder stedenbouwkundige vergunning

(Belga) Twee op de drie gecontroleerde panden die voor 2009 werden verbouwd tot studentenhuizen beschikken niet over de verplichte stedenbouwkundige vergunning. Het Antwerpse schepencollege organiseert daarom een “uitzonderlijke regularisatie”, waarbij soepelere normen voor oppervlakte en hoogte toegepast worden.

Sinds februari 2012 worden alle studentenwoningen in Antwerpen systematisch gecontroleerd op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouwkundige toestand. Studentenwoningen die aan alle kwaliteitsnormen voldoen, krijgen gratis een groen label in de Antwerpse KOTWEB-databank. Maar twee derde van de gecontroleerde panden die voor 2009 tot studentenhuizen werden verbouwd, heeft geen stedenbouwkundige vergunning, hoewel dat verplicht is. “Omdat het stadsbestuur wil vermijden dat deze panden van de markt verdwijnen, organiseert het een uitzonderlijke mogelijkheid tot regularisatie”, klinkt het. “Daarvoor worden soepelere normen voor onder andere oppervlakte en hoogte toegepast.” Wie de situatie wil regulariseren, moet kunnen aantonen dat de indeling van het pand al van voor 2009 dateert om de Vlaamse Wooncode als minimumnorm te mogen hanteren. Pandeigenaars die na 2009 verbouwden, zijn verplicht de strengere Antwerpse Bouwcode na te leven. “Op deze manier proberen we een historisch gegroeid probleem aan te pakken”, zegt woordvoerder Tom Meeuws. “Momenteel zijn ongeveer 1.400 van de 8.000 panden gecontroleerd. Per jaar zullen er – na nieuwe controles – naar schatting een tweehonderdtal aanvragen voor regularisatie binnenkomen.” Eigenaars kunnen bij de stadsarchitecten terecht voor advies over stedenbouwkundige normen, brandveiligheid en woonkwaliteit. (Belga)

Partner Content