Vrije Tribune

Spionage voor Turkije: ‘Moet erkenning Diyanet-moskeeën niet herbekeken worden?’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘Indien zou blijken dat deze informatie over mogelijke spionage klopt, dan zou de Vlaamse regering moeten overwegen om de erkenning en bijhorende subsidiëring van deze moskeeën in te trekken’, schrijft Sven De Spiegeleer.

Naar aanleiding van de berichten op Knack.be dat het Turkse regime de Turkse moskeeën van Diyanet in België zou oproepen om in ons land te spioneren, en aanhangers van de Gülen beweging te verklikken, moeten we ons hoeden dat het Turkse conflict niet wordt geïmporteerd en uitgevochten in ons land en er geen ongeoorloofde praktijken en inmenging komt vanwege Ankara bij de Turkse gemeenschap in ons land.

Sinds 2006 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, en dus ook voor de erkenning van moskeeën. In december 2007 werd door toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen voor het eerst overgegaan tot de erkenning van acht moskeeën in Vlaanderen. In 2008 volgden nog acht erkenningen, en ondertussen werden er al achtentwintig moskeeën erkend in Vlaanderen. Hiervan behoren er dertien tot het Turkse Diyanetnetwerk.

Deze vallen dus rechtstreeks onder gelijknamige ministerie van ‘Religieuze Zaken’ van de Turkse Republiek, inclusief de recrutering en de aanstelling van de imams in deze moskeeën. Het is aan deze moskeeën dat gevraagd wordt om landgenoten te bespioneren en te verklikken.

In het kader van de recente ontwikkelingen kan men zich de vraag stellen in welke mate de erkenning van deze Turkse moskeeën niet herbekeken kan of moet worden.

Bovendien worden deze erkende moskeeën gesubsidieerd door onze provinciale overheden, zoals dat in de Vlaamse regelgeving wordt voorgeschreven. De vraag stelt zich dan ook of het wel opportuun is om een potentieel machtsinstrument voor president Recep Tayyip Erdogan te subsidiëren, zeker nu steeds duidelijker wordt dat men het in Turkije niet altijd even nauw neemt met bepaalde democratische grondrechten en deze moskeeën zelfs nauwelijks verholen misbruikt als machtsinstrumenten in het buitenland.

Indien zou blijken dat deze informatie over mogelijke spionage klopt, dan zou de Vlaamse regering moeten overwegen om de erkenning en bijhorende subsidiëring van deze moskeeën in te trekken.

Dit kan ze krachtens de huidige regelgeving aangaande de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Meer bepaald de artikelen 7 en 4 van voornoemde regelgeving geven aan dat dit kan wanneer er onder andere wordt opgeroepen daden te stellen die in strijd zijn met onze Grondwet of het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Een krachtig signaal vanuit Vlaanderen richting Turkse autoriteiten om haar moskeeën niet te misbruiken voor politieke doeleinden is het minste wat men kan doen.

Sven De Spiegeleer is voormalig raadgever ‘Binnenlands Bestuur’ van Vlaams Minister Marino Keulen, en voormalig adviseur ‘Binnenlands Bestuur’ van de Open Vld-Studiedienst. Dit opiniestuk is een persoonlijk standpunt van de auteur en betreft geen standpunt van Open Vld.

Partner Content