‘Specifieke aandacht nodig voor asielzoekers die slachtoffers waren van seksueel geweld’

Jezidi-vluchtelingen © REUTERS

‘Uit onderzoek blijkt dat asielzoekers gemiddeld genomen meer geconfronteerd worden met seksueel geweld dan de algemene bevolking’, daarom vraagt de UGent specifieke aandacht voor deze groep.

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent vestigt de aandacht op asielzoekers die slachtoffer waren van seksueel geweld. Het centrum vreest dat eerder ontwikkelde methodieken op vlak van preventie en zorgverlening moeilijk toepasbaar zijn in onze gedecentraliseerde opvang.

‘Uit onderzoek blijkt dat asielzoekers gemiddeld genomen meer geconfronteerd worden met seksueel geweld dan de algemene bevolking’, verduidelijkt Ines Keygnaert (ICRH) de oproep. ‘Op basis van de nieuwsberichten over seksueel geweld door IS-strijders zou men kunnen veronderstellen dat dit misschien nog meer uitgesproken is bij de huidige vluchtelingenstroom, al ontbreken hierover op dit moment betrouwbare cijfers. De confrontatie met seksueel geweld kan voor de slachtoffers ernstige en soms levenslange gevolgen hebben op hun medisch en psychosociaal welzijn?’

Zorgverlening

ICRH wijst erop dat in het verleden al instrumenten uitgewerkt zijn om de problematiek van seksueel geweld in vluchtelingencentra aan te pakken, zowel preventief als op het vlak van zorgverlening.

‘Door de huidige decentralisatie van de opvang worden deze instrumenten moeilijker toepasbaar. ICRH pleit ervoor dat er een overleg wordt opgestart met beleidsmakers, opvangorganisaties en experten om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om bij de binnenkomende vluchtelingenstroom slachtoffers van seksueel geweld te identificeren, hun de nodige psychosociale en medische hulp te bieden, en tegelijkertijd preventief op te treden om nieuwe gevallen van geweld te voorkomen.’ (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content