Het gaat hoe langer hoe sneller met de eurocrisis. Het perspectief van een lening van maximaal 100 miljard euro voor de Spaanse banken zorgde letterlijk voor enkele uren (lichte) euforie: beurzen fors omhoog, lange termijnrentevoeten en de spread tussen probleemlanden en Duitsland naar beneden. In de loop van de voormiddag keerde de sfeer al volledig om. Bijvoorbeeld de spreads van Spaanse en Italiaanse 10-jaar-obligaties ging op enkele uren van - 25 naar + 15 (15.30u). How come?
In essentie drie redenen. Ten eerste, het besef dat, zelfs indien snel en integraal toegekend, die 100 miljard het Spaanse probleem niet oplost. De diepe recessie, de voortwoekerende vastgoedcrisis, de financieringstekorten van de regio's en de staatsbedrijven en het hardnekkige verzet van lokale elites tegen een grondige sanering van de cajas zullen nog voor veel bijkomende ellende zorgen.

Ten tweede, de crisis in de eurozone is veel breder en dieper dan het probleem van Spaanse banken en de Spaanse overheid. Cyprus ziet diep in de knoei en vraagt zelf om hulp. Portugal zal in de komende maanden een tweede reddingspakket moeten vragen. In Italië zit de regering van Mario Monti behoorlijk klem. En dan zijn er nog de Griekse verkiezingen van zondag ...

Ten derde, voor zover de hulp aan de Spaanse banken via het in juli operationeel wordende ESM (European Stability Mechanism) komt en niet via het aflopende EFSF (European Financial Stability Facility), zullen bestaande obligatiehouders van Spaans papier juridisch achtergesteld worden op dat ESM. Alleen het IMF primeert als schuldeiser op het ESM. Uiteraard zet dit perspectief heel wat obligatiehouders aan tot verkopen van hun stukken, zeker na de ervaring met de opgedrongen haircut in het geval van Griekenland. Sterkere landen als Duitsland en Finland eisen dat de 100 miljard via het ESM loopt.

Johan Van Overtveldt

Het gaat hoe langer hoe sneller met de eurocrisis. Het perspectief van een lening van maximaal 100 miljard euro voor de Spaanse banken zorgde letterlijk voor enkele uren (lichte) euforie: beurzen fors omhoog, lange termijnrentevoeten en de spread tussen probleemlanden en Duitsland naar beneden. In de loop van de voormiddag keerde de sfeer al volledig om. Bijvoorbeeld de spreads van Spaanse en Italiaanse 10-jaar-obligaties ging op enkele uren van - 25 naar + 15 (15.30u). How come? In essentie drie redenen. Ten eerste, het besef dat, zelfs indien snel en integraal toegekend, die 100 miljard het Spaanse probleem niet oplost. De diepe recessie, de voortwoekerende vastgoedcrisis, de financieringstekorten van de regio's en de staatsbedrijven en het hardnekkige verzet van lokale elites tegen een grondige sanering van de cajas zullen nog voor veel bijkomende ellende zorgen. Ten tweede, de crisis in de eurozone is veel breder en dieper dan het probleem van Spaanse banken en de Spaanse overheid. Cyprus ziet diep in de knoei en vraagt zelf om hulp. Portugal zal in de komende maanden een tweede reddingspakket moeten vragen. In Italië zit de regering van Mario Monti behoorlijk klem. En dan zijn er nog de Griekse verkiezingen van zondag ... Ten derde, voor zover de hulp aan de Spaanse banken via het in juli operationeel wordende ESM (European Stability Mechanism) komt en niet via het aflopende EFSF (European Financial Stability Facility), zullen bestaande obligatiehouders van Spaans papier juridisch achtergesteld worden op dat ESM. Alleen het IMF primeert als schuldeiser op het ESM. Uiteraard zet dit perspectief heel wat obligatiehouders aan tot verkopen van hun stukken, zeker na de ervaring met de opgedrongen haircut in het geval van Griekenland. Sterkere landen als Duitsland en Finland eisen dat de 100 miljard via het ESM loopt. Johan Van Overtveldt