Bruno Tobback (Vooruit)

‘SP.A is de enige die het budget voorziet voor de 174.000 extra 65-plussers’

Bruno Tobback (Vooruit) Vlaams parlementslid voor SP.A

In de volgende vijf jaar komen er 174.000 extra 65-plussers bij, schrijft SP.A-voorzitter Bruno Tobback. ‘In het berekende verkiezingsprogramma van SP.A staat het budget daarvoor netjes ingeschreven. Wat ons verontrust, is dat we de enige partij zijn die dat hele bedrag heeft voorzien.’

De professoren Marc De Vos, Koen Schoors en Gert Peersman hebben gelijk in het artikel ‘Het stilzwijgen van de partijen over pensioenen moet doorbroken worden‘: het pensioendebat moet nog echt starten. SP.A was de eerste partij, ondertussen al 5 maanden geleden, die een toekomstgericht voorstel op tafel legde. 42 jaar nadat u start met werken of naar werk te zoeken, mag u met pensioen. Een volwaardig pensioen, dat u ook opbouwt wanneer u even zorgt voor de kinderen of een familielid, of wanneer u tijdelijk uw job verliest, of ziek wordt. Kortom: een sterke eerste pijler die solidair wordt opgebouwd, aangevuld met een tweede pijler. Werkt u langer dan 42 jaar? Dan wordt u daarvoor extra beloond.

We willen de regels niet veranderen voor wie dichtbij zijn of haar pensioen staat. Vanaf uw 50e moet u zekerheid hebben over wanneer u met pensioen kan. En volgens de huidige ramingen van de toekomstige levensverwachting, zal het niet nodig zijn om de loopbaanduur op te trekken tot 43 jaren voor 2030.

Daarnaast hebben we in ons becijferd plan duidelijk de kaart van sociale welvaart getrokken: SP.A bespaart in tegenstelling tot andere partijen de komende 5 jaar niet op pensioenen. Alle mensen die wettelijk met pensioen mogen gaan, zullen dat ook kunnen doen aan de voorwaarden die vandaag voor iedereen gelden. Daarvoor is ongeveer 10 miljard extra nodig volgens het Planbureau.

SP.A geeft daarmee een dubbele garantie als het in de volgende federale regering stapt. Eerst en vooral: we blijven de pensioenen betalen voor wie in de komende jaren met pensioen gaat. Ten tweede: we werken aan een toekomstgericht plan dat rekening houdt met de stijgende levensverwachting en dat de klemtoon legt op de solidaire wettelijke eerste pensioenpijler.

SP.A wilt langer werken mogelijk maken voor meer mensen dan vandaag. Daarom zorgen we voor gerichte lastenverlagingen, gericht op 50+ zodat de loonkost van een oudere werknemer lager wordt voor een werkgever. 42 jaren werken betekent langer werken dan vandaag het geval is, maar dus wel op een rechtvaardige manier. We maken ieders loopbaan even lang. Wanneer u start met werken op 18 of 20 jaar, moet u dus niet tot uw 65ste werken of het met minder pensioen doen door een malus.

Opnieuw wordt hiermee de keuze op 25 mei scherp gesteld. Werk dat loont is werk dat leidt naar een gegarandeerd pensioen. Als we dat willen blijven doen, zullen we klare keuzes moeten maken. Voor vandaag en voor de toekomst. De eerste klare keuze die wij maken is dat gedane beloftes moeten gehouden worden. In de volgende vijf jaar komen er 174.000 extra 65-plussers bij. In het berekende verkiezingsprogramma van SP.A staat het budget daarvoor netjes ingeschreven. Want wij willen ieder van die 174.000 mensen, die gewerkt hebben, bijgedragen hebben en dus recht hebben op zekerheid over hun pensioen, in de ogen kunnen kijken en zeggen dat wij staan voor een overheid die haar beloftes houdt. Wat ons verontrust, is dat we de enige partij zijn die dat hele bedrag heeft voorzien.

Partner Content