Sp.a en mutualiteiten: ‘Schaf ereloonsupplementen af’

© belga

Volgens de Vlaamse socialisten is het de hoogste tijd om de supplementen af te schaffen. Dat zegt sp.a maandag in een reactie op de cijfers van de nieuwe Ziekenhuisbarometer van de CM. Ook de Onafhankelijke Ziekenfondsen willen van de supplementen af.

Patiënten in een eenpersoonskamer betalen gemiddeld 1.460 euro, besluit CM uit een analyse van 1,4 miljoen ziekenhuisfacturen. Meer dan 60 procent van dat bedrag, zo’n 900 euro, bestaat uit ereloonsupplementen – extra bedragen die dokters mogen vragen bovenop de vaste tarieven. Vijf jaar geleden maakten die ereloonsupplementen nog 56 procent uit van de factuur, die toen gemiddeld 1.379 euro bedroeg.

Redenen voor de stijging zijn het aanrekenen van supplementen voor technische prestaties, het blijven stijgen van de maximale ereloonsupplementen en het feit dat mensen vaker voor een eenpersoonskamer kiezen. ‘Het is meer dan ooit tijd om de supplementen af te schaffen’, reageert sp.a-Kamerlid Monica De Coninck.

Dinsdag wordt in de commissie Volksgezondheid het voorstel van minister Maggie De Block (Open Vld) besproken waardoor artsen niet langer zullen kunnen weigeren om patiënten in een tweepersoonskamer te behandelen. Maar voor De Coninck gaat dit niet ver genoeg. Haar partij heeft al langer een wetsvoorstel ingediend om zulke supplementen af te schaffen. ‘Het voorstel ligt ter stemming in de Kamer. Waar wacht deze meerderheid nog op?’

De Coninck wijst erop dat in de recente begrotingsronde aan de ziekenhuizen een extra besparing van 100 miljoen euro werd gevraagd. ‘Deze regering talmt met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het gevolg is dat de factuur via de ereloonsupplementen doorgeschoven wordt naar de patiënt, die opnieuw de pineut is’, zegt De Coninck. ‘Individualisering van het supplementenbeleid belast in het bijzonder de meest kwetsbare patiënten.’

Onafhankelijke Ziekenfondsen: ‘Heel complexe problematiek’

De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen ook dat de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers van ziekenhuizen aan banden worden gelegd. ‘Het kamertype mag de zorgkwaliteit niet bepalen.’

Wel wordt gewezen op de ‘heel complexe’ problematiek. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen bestaat er geen eenduidige oplossing om de gestage stijging van de ereloonsupplementen een halt toe te roepen. ‘We pleiten ervoor om de discussie ten gronde te voeren, maar dan breed gekaderd binnen de context van de ziekenhuisfinanciering en het huidige overlegsysteem tussen ziekenfondsen en zorgverleners’, aldus Ann Ceuppens, directrice van de dienst Vertegenwoordiging en Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten benadrukt dat de ziekenfondsen moeten blijven samenwerken om de ziekenhuiskosten bnillijk te houden. De Liberale Mutualiteit heeft het in een communiqué over een ‘intermutualistisch plan van aanpak.’

Er is al succes geboekt, aldus LM. De Mutualiteit verwijst naar de ereloonsupplementen voor meerpersoonskamers die sinds januari 2013 afgeschaft zijn. LM somt enkele mogelijke structurele maatregelen op om de ziekenhuisfacturen billijk en betaalbaar te houden: een correcte vergoeding van medische prestaties en een daaraan gekoppelde herijking van de nomenclatuur; een systeem van ereloonsupplementen dat afgestemd is op de veranderende normen en standaarden in de zorg; een transparant financieringsmodel voor de ziekenhuizen en een zo hoog mogelijke conventioneringsgraad van zorgverstrekkers.

Volgens de Liberale Mutualiteit zijn er daarnaast nog meer problemen die een rechtvaardige ziekenhuisfactuur voor de patiënt in de weg staan. Zo zijn er gevallen bekend waarbij leden van de ene mutualiteit voor net dezelfde zorg minder betalen dan andere mutualiteiten. ‘De kwestie sleept al minstens zes jaar aan en verdient prioriteit.’

LM vindt ook dat de terugbetaling van remgelden via de aanvullende voordelen van het ziekenfonds een plaats heeft in het debat. ‘Die terugbetaling ondergraaft de aantoonbare voordelen van het principe van remgeld’, luidt het.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content