Opinie

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

‘Solliciteren draait niet alleen om de juiste diploma’s’

Miranda Van Eetvelde (N-VA) Vlaams parlementslid voor N-VA en voormalig arbeidsbemiddelaar bij de VDAB

‘Hoe kan iemand ooit kans maken op een job als enkel met ervaring uitgenodigd worden op gesprek’, schrijft Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA). Ze wijs op het belang van competenties die verworven werden buiten de schoolmuren.

Een nieuwe lichting jongeren is zopas afgestudeerd. Pas afgestudeerden beklagen er zich vaak over dat werkgevers de voorkeur geven aan mensen met ervaring. Hoe kan nu iemand zonder ervaring aan de nodige ervaring geraken als enkel mensen met ervaring aan de bak komen, hoor je ze regelmatig vertwijfeld uitroepen. Gelukkig beschouwen werkgevers competenties die buiten de schoolmuren werden verworven steeds meer als een vorm van ervaring.

Werkgevers screenen sollicitanten niet meer op dezelfde wijze als vroeger. De “diplomaklemtoon” begint minder belangrijk te worden. Een werkgever kijkt natuurlijk naar de kwalificaties van een kandidaat, maar hiernaast schenkt hij meer en meer aandacht aan competenties die verworven zijn buiten de schoolmuren. Zo kan een scoutsleider aangeven dat hij ervaring heeft om groepen te leiden. Hij weet hoe hij een team kan sturen. Bovendien weet de werkgever dat deze jongere sociaal geëngageerd is. Dit is niet te onderschatten. Sociale vaardigheden spelen een steeds belangrijkere rol bij strategisch personeelsmanagement.

Sport, muziek en zoveel meer

Enkel van toepassing op leiders van jeugdbewegingen, denkt u? De buitenschoolse competenties gaan verder dan dat. Jongeren vinden in hun vrije tijd allerlei kansen die kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Verschillende jonge sporters beslissen bijvoorbeeld om kinderen te begeleiden bij hun favoriete sport. Hoeveel voetbaltrainers jonger dan 30 jaar zien we niet bezig tijdens wedstrijden van kinderen? Ook zij weten een team te leiden en verwerven sociale vaardigheden. Jongeren die graag muziek spelen en een bandje oprichten, doen eveneens aan een vorm van competentieverwerving. Zij tonen hun creativiteit en laten zien dat ze durven om ergens 200 procent voor te gaan. Een ander voorbeeld zijn de jeugdhuishelpers. Zij zijn bereid om tijdens hun vrije tijd te investeren in een betere werking van hun jeugdhuis. Op deze manier versterken ze het gemeenschapsgevoel onder de jongeren. Vaak staan zij ook in voor de organisatie van verschillende evenementen die in het jeugdhuis plaatsvinden.

‘Solliciteren draait niet alleen om de juiste diploma’s’

Werkgevers hebben zeer hard nood aan mensen die weten hoe ze activiteiten moeten organiseren. Het is al te gemakkelijk om voorbij te gaan aan de engagementen van deze jongeren. Dit zijn stuk voor stuk vaardigheden die hen in staat stellen om op de arbeidsmarkt vooruit te komen. Al moet er natuurlijk over gewaakt worden dat er genoeg tijd overblijft om te studeren. Sommige jongeren gaan zo hard op in hun buitenschoolse engagementen dat de studie eronder lijdt.

Het is bij jongeren te weinig bekend dat ze bij het solliciteren moeten aangeven welke competenties ze verworven hebben in hun vrije tijd. Wie bijvoorbeeld kent OSCAR, de competentiedatabank voor jonge vrijwilligers? Weinig mensen weten zelfs dat deze bestaat. Jongeren staan er bij het opstellen van hun curriculum vitae niet bij stil dat het vermelden van hun hobby’s of vrijetijdbesteding nuttige informatie kan opleveren voor werkgevers. Het maakt niet uit of het om laag- hooggeschoolde jongeren gaat. Jongeren van alle opleidingsniveaus maken hier gewoonweg te weinig gebruik van.

Scholen en VDAB

De meeste werkgevers beseffen gelukkig maar al te best dat iedereen ooit begonnen is aan zijn eerste job zonder ervaring; zij geven regelmatig kansen aan jongeren. Maar als een werkgever moet kiezen tussen meerdere pas afgestudeerden, hebben jongeren die aangeven dat ze beschikken over competenties die ze in hun vrije tijd hebben verworven duidelijk een voetje voor.

De scholen en de VDAB hebben hierin een taak te vervullen. Middelbare scholen leren hun leerlingen weliswaar een deftig curriculum vitae te schrijven, maar vergeten erop te wijzen dat hierin best ook melding wordt gemaakt van competenties die buiten de schoolmuren werden verworven.

De VDAB dient op zijn beurt tijdens sollicitatietrainingen meer de aandacht te vestigen op de buitenschoolse competenties waarmee jongeren kunnen uitpakken. Op deze manier kunnen we de kansen van onze jongeren op een job alleen maar vergroten. Het lijken kleine beetjes, maar het zijn deze kleine beetjes die ervoor zorgen dat werkgevers over de streep getrokken worden en jongeren kansen geven op de arbeidsmarkt.

Partner Content