Yasmine Kherbache (SP.A)

‘Sociale zekerheid versterken is veel nuttiger dan discussie over vaag begrip als confederalisme’

Yasmine Kherbache (SP.A) Yasmine Kherbache is Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid voor SP.A.

‘Van een nieuw rondje staatshervorming – laat staan een splitsing van het land – ligt een overgrote meerderheid van de kiezers nu niet wakker’, schrijft Yasmine Kherbache (SP.A) in aanloop naar het communautaire verkiezingsdebat van Knack.

Het is een electorale klassieker. Kort voor de verkiezingen proberen sommige partijen het communautaire vuurtje telkens weer op te poken. Van een nieuw rondje staatshervorming – laat staan een splitsing van het land – ligt een overgrote meerderheid van de kiezers nu nochtans niet wakker. Uit onderzoek komen andere bekommernissen naar voren: een deftige job of een goed loon dat zekerheid biedt op het einde van de maand bijvoorbeeld. Of kwaliteitsvol onderwijs voor hun kinderen nu, en een goed pensioen later. Een nieuwe staatsstructuur staat vaak helemaal onderaan hun zorgenlijst.

Maar dat bij elke verkiezing weer dat rondje rondje ‘Walen zijn lui, Vlamingen zijn egoïstisch’ wordt gespeeld, vergroot wel de indruk dat we samen écht niets goeds meer kunnen doen. Dat frame strookt niet met de realiteit. Neem nu onze sociale zekerheid, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert. Ongetwijfeld is de sociale zekerheid één van de belangrijkste politieke en maatschappelijke verwezenlijkingen in de geschiedenis van België. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de invoering van dat systeem voor een ongeziene toename van welvaart en welzijn, onder meer met een pensioensysteem na een leven lang werken en bescherming als je ziek bent of ontslagen wordt. De sociale zekerheid – met solidariteit als recept – verzekert en beschermt heel ons land. Ongeacht afkomst, taal of de grootte van je portemonnee. Ze verbindt ze ons allemaal.

Sociale zekerheid versterken is veel nuttiger dan discussie over vaag begrip als confederalisme.

Vandaag, 75 jaar later werpen toenemende vergrijzing, globalisering en digitalisering nieuwe vragen op en stellen ze ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe passen we die solidaire recepten aan om ook de volgende generaties dezelfde welvaart en bescherming te bieden? Rechts grijpt deze ontwikkelingen aan om onze sociale zekerheid af te bouwen en op te splitsen. Het huidige model zou ‘niet houdbaar’ zijn. Dit is onzin natuurlijk. Meer complexiteit en minder solidariteit zijn niet de hervormingen die de toekomst van onze sociale zekerheid zullen waarborgen. In plaats van onze sociale zekerheid af te bouwen en op te splitsen, moeten we ze versterken en waar mogelijk vereenvoudigen. Dat doe je door de verzekering van risico’s op het hoogste niveau, het federale niveau, te houden. Want hoe ruimer de solidariteitskring en risicospreiding, hoe robuuster die verzekering. De besteding van de middelen moet op een objectieve en effectieve manier gebeuren waarbij elke regio ook op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen. Laat daar geen taboes over bestaan.

Als onderzoek stelselmatig aantoont dat een overgrote meerderheid van de Vlamingen tegen een splitsing van ons land is en de overgrote meerderheid van de Belgen gehecht is aan onze sociale zekerheid, waarom zouden politici dan recepten bedenken die daar afbreuk aan willen doen? Sinds enkele weken zijn een aantal politici op zoek naar draagvlak. Wel, laten we dit brede draagvlak gebruiken om onze sociale zekerheid te vernieuwen en te versterken als een positief Belgisch project. Dat is veel nuttiger dan die abstracte discussies over vage concepten zoals confederalisme. Want de invulling daarvan verschilt naargelang de boodschapper: ofwel is het een vorm van omfloerst separatisme ofwel is het een ambitieuzer klinkend federalisme. De Vlaming heeft écht wel andere zorgen vandaag.

Kortom, laat de verscheidenheid in ons land, geen reden zijn om de solidariteit in vraag te stellen. Want de eenheid in verscheidenheid is net de kracht van ons sociaal model. Ook in de 21ste eeuw moeten we hiervan een succes maken. Laten we daarom samen beter doen.

30 april – Communautair debat van Knack

Op dinsdag 30 april vindt het communautair debat van Knack plaats aan de KU Leuven. Politicologen Bart Maddens (KUL) en Dave Sinardet (VUB) analyseren het regeringsbeleid van de afgelopen vijf jaar, waarna Wouter Beke (CD&V), Jan Jambon (N-VA) en Yasmine Kherbache (SP.A) het politiek debat voeren. Schrijf u gratis in via knack.be/verkiezingsdebatten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content