Sociale ongelijkheid neemt toe onder bevolking op actieve leeftijd

© iStockphoto

Laaggeschoolden haken verder af op de arbeidsmarkt, hoewel sociale uitkeringen steeds minder volstaan om rond te komen. En ook op andere domeinen zetten toenemende ongelijkheden de sociale cohesie verder onder druk. Dat meldt de FOD Sociale Zekerheid na een nieuwe studie.

Bij ouderen is het armoederisico in België de afgelopen jaren afgenomen, maar voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking nam het armoederisico sterk toe.

Een en ander maakt het behalen van de Europa 2020-doelstellingen, die het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting beogen, zeer moeilijk, waarschuwt de FOD Sociale Zekerheid in een persbericht.

Dalende tewerkstellingsgraad

De globale tewerkstellingsgraad bleef volgens de recente cijfers van de enquête naar de arbeidskrachten ook in 2015 ongeveer op hetzelfde niveau als de vorige jaren (67,5 procent), aldus de FOD. Maar voor personen met een laag opleidingsniveau is de tewerkstellingsgraad vorig jaar verder afgenomen, tot 45 procent (47 procent in 2007).

De dalende trend doet zich zowel voor in Vlaanderen (tot 51 procent tegenover 53 in 2010) als in Wallonië (tot 40 procent tegenover 44 in 2010).

Deze vaststellingen wijzen er ook op dat het beperken van de uitkeringen op zich wellicht onvoldoende is om de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolden structureel te verbeteren, terwijl dit wel een negatief effect heeft op de bestaanszekerheid

‘Een dalende tewerkstellingsgraad en een dalende mogelijkheid om rond te komen van sociale uitkeringen verklaren het sterk toegenomen armoederisico van laaggeschoolden,’ luidt het. ‘Deze vaststellingen wijzen er ook op dat het beperken van de uitkeringen op zich wellicht onvoldoende is om de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolden structureel te verbeteren, terwijl dit wel een negatief effect heeft op de bestaanszekerheid’.

Sociale cohesie

De FOD Sociale Zekerheid wijst daarnaast ook op een toenemend aantal indicaties van ‘ongunstige ontwikkelingen in de sociale situatie’.

Zo blijken Belgen in de laagste inkomensgroepen meer medische of tandzorgen uit te stellen om financiële redenen en is er in ons land een hoge sociale ongelijkheid in onderwijsresultaten. Daarnaast presteert België, volgens de Europese Sociale Indicatoren, middelmatig tot minder goed inzake ongelijkheid onder kinderen op vlak van inkomen, zelf-gerapporteerde gezondheidstoestand en tevredenheid met het leven. Ook wat de sociaaleconomische positie van migranten betreft, behoort België tot de minder goede leerlingen in de Europese Unie. (Belga/KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content