Opinie

Vlinks

‘Sociale flaminganten zitten nog altijd met een politiek keuzeprobleem’

Vlinks Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Misschien komt er met de jongste ontwikkelingen wel ruimte voor een nieuwe Vlaamsgezinde, ecologische, sociale partij die verenigt in plaats van verdeelt’, zo schrijft Vlinks.

De N-VA zit klem tussen het Vlaams Belang en de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in september 2015 dreigen een aantal kiezers terug naar Vlaams Belang te keren. Dus stelt de N-VA zich de almaar rechtser op met onder meer een ‘war on terror’, militairen in onze straten en de roep om zaken als het inperken van de vrije meningsuiting en het afroepen van de noodtoestand. Zo hoopt de partij haar rechterflank te behouden. Aan Vlaamsgezinde zijde zit de partij dan weer vast in de dwangbuis waarin ze zich zelf gestoken heeft door het communautaire voor de lopende legislatuur in de ijskast te stoppen.

Sociale flaminganten zitten nog altijd met een politiek keuzeprobleem

Vijf jaar is al lang, dus is het niet verwonderlijk dat de traditionele, Vlaamsgezinde achterban er niet mee kon lachen toen Bart De Wever in een interview liet doorschemeren dat hij er best nog wel vijf jaar wil bijdoen in ruil voor een Michel II. De VVB reageerde scherp, met als hoogtepunt een pittig debat in De Zevende Dag tussen de huidig VVB-voorzitter Bart De Valck en huidig N-VA-fractieleider en oud-VVB-voorzitter (!) Peter De Roover. De Valck waarschuwde dat vijf extra jaren “communautaire ijskast” de N-VA wel eens veel stemmen zou kunnen kosten en De Roover repliceerde dat het de VVB en Vlaamse beweging ontbreekt aan nieuwe ideeën en strategie. De Roover vergist zich. Er zijn immers frisse ideeën genoeg in de Vlaamse beweging, kijk maar naar Vlinks. Helaas wordt het fabeltje van de mysterieuze grondstroom in leven gehouden, die stelt dat ‘een Vlaming van nature rechts is’ en ‘de Vlaamse Zaak’ enkel een zaak is van conservatief rechts. Geen plaats dus voor een progressief, Vlaams project.

Vlaamse bevolking vs Vlaamse volk

Wat de VVB betreft, mankeert het hen niet aan strategie, ook al werd recentelijk het beleidsplan aan de kant geschoven en werden enkele leden van het hoofdbestuur geschorst. Strategie is namelijk een plan waarmee doelstellingen op lange termijn kunnen worden gerealiseerd. Waar het de VVB echter wél aan te kort schiet, is aan tactiek en politiek inzicht. Strategie is abstract en betreft doelen op lange termijn, tactiek gaat over het zoeken van de juiste zet op dit huidige moment. Bart De Valck is een Vlaams-nationalist van het hart die graag actie voert, zoals hij dat vroeger bij het TaalAktieKomitee (TAK) deed. Maar het geduld en politiek inzicht van dergelijke activisten is vaak niet evenredig met hun grote enthousiasme en dito dadendrang. Waar het op dit moment echter nog het meest aan ontbreekt, is een wervend en sociaal verhaal voor Vlaanderen. Een verhaal dat antwoorden biedt aan wat mensen echt nodig hebben. Je overtuigt immers niemand, door elke dag over de Vlaamse onafhankelijkheid te lopen toeteren. Dat doe je met een duidelijk plan voor onder meer goed en betaalbaar onderwijs, betere sociale opvang, werkzekerheid, een performante mobiliteit, allemaal zaken die de mensen nauw aan het hart liggen.

Je overtuigt immers niemand, door elke dag over de Vlaamse onafhankelijkheid te lopen toeteren.

Dat doe je ook door te tonen dat Vlaanderen er is voor de hele Vlaamse bevolking, in tegenstelling tot alleen het Vlaamse volk (wie of wat dat ook moge wezen). In Vlaanderen is iedereen welkom, of je nu Elke, Meyrem, Philippe, Carlos, James, Mohammed of Pjotr heet. De enige voorwaarde is dat je ook deel van de gemeenschap wil zijn en de afspraken en waarden ervan aanvaardt en naleeft. Dat is waar we met Vlinks naartoe willen: een gemeenschap waar diverse mensen kunnen samenleven en zichzelf zijn, waar Vlaams gehandeld wordt, zonder zich van de rest van de wereld af te sluiten, laat staan er zich tegen af te zetten. Of dat dan nationalistisch, regionalistisch of anders ‘istisch’ heet, maakt weinig of niks uit.

Helaas zitten we als zogenaamd sociaal-flaminganten met een politiek keuzeprobleem. De enige uitgesproken Vlaamsgezinde partijen positioneren zich rechts tot uiterst rechts. De grootste partij kiest bovendien resoluut voor een ultraliberale economische koers en lijkt zelfs bereid om daarvoor haar Vlaams-nationalisme voor onbestemde tijd op te bergen. Het voorlopig nog kleinere broertje kiest dan weer voor een eng en exclusief nationalisme met de nadruk op anti: anti-islam, anti-migratie, anti-Europa…

Welk Vlaanderen willen wij onze kinderen en kleinkinderen nalaten? Voor Vlinks is dat een warm, sociaal en inclusief Vlaanderen. Misschien komt er met de jongste ontwikkelingen wel ruimte voor een nieuwe partij die daar aan wil werken? Een Vlaamsgezinde, ecologische, sociale partij die verenigt in plaats van verdeelt. Een Vlaamse partij met een groen en sociaal DNA, voor wie het neoliberalisme niét het alfa en omega is van het politieke en economische handelen. Een seculiere partij die elk fundamentalisme afwijst en tegelijk respect toont voor ieders overtuiging. Een partij met een hart voor al wie samen wil leven en wil samenleven. Zo’n partij is méér dan welkom wat Vlinks betreft!

Het Dagelijks Bestuur van Vlinks bestaat uit Johan Velghe, Tom Garcia, Mark Van Mullem, Erik D’hamers en Gert Verwilt

Partner Content