Sociaal overleg: ‘Ontwerpakkoord wordt uitgevoerd zonder ABVV’

ACV-voorzitter Marc Leemans © Belga Image

De sociale partners leggen aan de regering een ontwerpakkoord voor, maar dat wordt niet gesteund door de socialistische vakbond ABVV. De regering wil doorgaan met de partners die het ontwerpakkoord wel steunen.

‘Dit is een positieve vooruitgang op de weg naar sociale vrede’, zei premier Charles Michel (MR) na afloop van de vergadering tussen het kernkabinet van de regering en de sociale partners. ‘De regering zal de concrete uitvoeringsmaatregelen bekijken en uitvoeren’.

Lonen en uitkeringen

Het ontwerpakkoord voorziet in een kleine loonsverhoging en het optrekken van de voornamelijk laagste uitkeringen. Wat de loonvorming betreft, is er in 2016 ruimte voor loononderhandelingen met een marge van 0,5 procent bruto en 0,3 procent netto. Voor de werkgevers stijgt de loonkost wel maar met 0,6 procent. Het is aan de sectoren en bedrijven om de marges verder in te vullen. Indien voor het bruto-luik van 0,5 procent wordt gekozen om dit als brutoloonsverhoging uit te keren (inclusief patronale lasten), dan blijft op het loonbriefje van de werknemer 0,37 procent bruto over. De 0,3 procent is bestemd voor nettovoordelen. Dit kan gaan om maaltijd- en andere cheques, maar ook om collectieve bonussen.

Wat de uitkeringen betreft, is er in de periode 2015-2016 zoals gekend 627,2 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan ongeveer de helft dit jaar. Alle minimumuitkeringen (dus pensioenen, ziekte/invalideit en werkloosheid) gaan met 2 procent omhoog. Voor wie in invaliditeit zit, komt er een inhaalbeweging van 160 euro. Het grootste stuk van de enveloppe, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans, gaat naar de pensioenen. ‘Die maken een grote inhaalbeweging’.

Pieter Timmermans
Pieter Timmermans© belga

Volgens Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, zal het ontwerpakkoord de bedrijven in 2016 maximaal 0,6 procent kosten. Hij benadrukte dat de loonkost voor de bedrijven in 2015 niet omhoog gaat, en met maximum 0,6 procent in 2016.

‘Het gaat dus niet om een kost van 0,8 procent’, verduidelijkt Timmermans, dankzij de fiscale aftrekbaarheid van de maaltijdcheques in de vennootschapsbelasting en een bevriezing van de boetes die bedrijven kunnen krijgen voor het onvoldoende respecteren van de opleidingsinspanningen.

Volgens Timmermans kan met het akkoord de loonkosthandicap in twee jaar tijd worden weggewerkt.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Zonder ABVV

ABVV-topman Rudi De Leeuw bevestigde dat zijn organisatie de tekst niet steunt.

Verschillende regeringsleden betreuren dat het ABVV afhaakt, maar benadrukken dat ze een akkoord dat door alle andere sociale partners wordt gedragen, willen uitvoeren. ‘Het zou niet verstandig zijn om een moeizaam tot stand gekomen akkoord niet uit te voeren’, zei minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sprak ook zijn tevredenheid uit. ‘Het is goed dat vijf van de zes organisaties samen een concreet voorstel deden. Het is uiteraard jammer dat het ABVV zich niet in dat akkoord kon vinden. We zullen nu de details verder bestuderen en de uitvoering voorbereiden’. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo noemde het positief ‘dat vijf van de zes organisaties zich constructief hebben opgesteld’.

Ook Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van Tien, zei dat het akkoord zal worden uitgevoerd zonder het ABVV.

Michèle Sioen
Michèle Sioen© Belga Image

Nieuwe acties?

De sociale partners zaten sinds 14 uur weer samen, nadat het ABVV de deur had dichtgetrokken. De socialistische vakbond kan niet leven met de indexsprong van 2 procent. ‘Die kan voor jonge mensen over hun hele loopbaan een verlies van 10.000 tot 20.000 euro betekenen,’ herhaalde De Leeuw in Terzake op Canvas.

Dinsdag buigt het nationaal bestuur van de vakbond zich over de situatie. Daarna kan er mogelijk worden beslist over nieuwe acties. Daarover moet het ‘werknemersparlement’ van het ABVV beslissen met een tweederdemeerderheid. De Leeuw: ‘Wij gaan ook in overleg in de nationale arbeidsraad, daar is ons advies opnieuw nodig. We laten ons absoluut niet buiten spel zetten in die raad en in de centrale raad voor het bedrijfsleven.’ (Belga/KVDA)

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

‘Is Sinterklaas nog in het land?

Technologiefederatie Agoria is niet te spreken over het ontwerpakkoord. ‘Heel wat mensen denken dat Sinterklaas nog altijd in het land is’, klinkt het in een persbericht. Volgens de federatie krijgen de bedrijven een nieuwe factuur. ‘De regering wilde de loonkosthandicap afbouwen, vandaag werd ze niet geholpen door de sociale partners. Er is nog steeds geen begin van afbouw van de loonkosthandicap, integendeel, de bedrijven ontvingen vandaag een nieuwe factuur.’ Volgens Agoria is er absoluut geen ruimte voor 0,8 procent loonstijging. ‘Doen alsof de loonkost geen probleem is voor onze bedrijven, is lachen met de 20.000 mensen die de voorbije vijf jaar hun job verloren door herstructureringen en bedrijfssluitingen in de Belgische technologische industrie.’ De rekening zal volgens de federatie terechtkomen bij werkgevers en werknemers: ‘De werkgevers betalen de factuur van de beloftes die vandaag werden gemaakt én de werknemers betalen op lange termijn de rekening door de verdere achteruitgang van het aantal jobs in de industrie. “Blijkbaar zijn de vertegenwoordigers van het sociaal overleg in ons land niet moedig genoeg om naar de lange termijn te kijken en zo onze welvaart te waarborgen voor komende generaties.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content