‘Situatie in gevangenissen is onhoudbaar’

© Belga

De Orde van Vlaamse Balies wil dat er snel een oplossing komt voor de ‘huidige onhoudbare situatie in de gevangenissen’.

Al twee weken wordt er, alternerend, actiegevoerd in de Belgische gevangenissen, uit onvrede met de plannen van minister van Justitie Koen Geens om een minimale dienstverlening in te voeren.

De Orde wil nu dat er een einde komt aan ‘de erbarmelijke detentiecondities in deze hitte’, en wijst er ook op dat deze situatie de rechtsgang bemoeilijkt. Ook de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG) laat weten ‘bijzonder ongerust’ te zijn over de staking. Net als de advocaten wijst de toezichtsraad erop dat de rechten van gedetineerden, en hun families, geschaad worden.

De afgelopen dagen kwamen bij de Orde ‘steeds meer klachten van advocaten’ binnen. Ze klagen over een moeilijk contact met hun cliënten. ‘Zo worden nog slechts minimaal bezoekmomenten georganiseerd en ontvangen de gedetineerden geen post’, aldus bestuurder Christian Vandenbogaerde. ‘Ook worden heel wat dringende verplaatsingen noodgedwongen afgezegd of nodeloos complex gemaakt. Gedetineerden geraken hierdoor vaak niet (tijdig) op de rechtbank. Dat doet afbreuk aan de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.’

‘Minimale dienstverlening is nodig’

De Orde zegt begrip te hebben voor de verzuchtingen van de cipiers en het recht op staken, maar voegt eraan toe dat dat geen afbreuk mag doen aan de mensenrechten. Het voorontwerp over minimale dienstverlening kwam er in antwoord op de uitzonderlijke aanklacht van het Comité ter preventie van folteringen die bijna een jaar geleden gepubliceerd werd, brengt de Orde in herinnering. ‘Bespaar België opnieuw een Europese blamage, of erger’, zegt de raad van de Orde van Vlaamse Balies.

De toezichtsraad juicht de minimumdienstverlening ook toe. ‘Deze staking en de onmenselijke en vernederende behandeling waartoe ze geleid heeft voor de gedetineerden, toont duidelijk de noodzaak aan van zo’n minimale dienstverlening bij een staking’, aldus de toezichtsraad.

Net als de Orde verwijst ook de toezichtsraad naar de aanklacht van het Comité ter preventie van folteringen. Daarin werd al opgemerkt dat ‘gevangenispersoneel een fundamentele openbare dienst uitoefent die als zodanig erkend moet worden in het kader van rekrutering, opleiding en werkomstandigheden die hen toelaten om de zorg van gedetineerden op aangepaste manier op te nemen’.

Partner Content