Siegfried Bracke heeft weer een ander adres! Het derde in een paar maanden tijd. Na zijn laatste huwelijk was Bracke officieel gedomicilieerd in Mol, in de fraaie woning van zijn nieuwe slachtoffer, Marina Nuyts. De duts. Begon haar liefdesleven met Paul Beliën om te eindigen bij Siegfried Bracke, dat kun je niet bepaald een florissant parcours noemen.

Bij de verkiezingen besloot N-VA om deze in Antwerpen wonende opportunist in Oost-Vlaanderen uit te spelen. Een lezer, mogelijk uit N-VA-kringen, heeft in een boze mail gemeld dat dit niet in strijd is met de verkiesbaarheidsvereisten die zijn vastgelegd in de grondwet en in de kieswetten. Men is, in tegenstelling tot wat nogal vanzelfsprekend zou moeten zijn, in dit apenland blijkbaar niet eens verplicht om te wonen in de kiesomschrijving waarin men zich kandidaat stelt. Althans, voor Kamer en Senaat. Volgens onze chef-Wetstraat is een andere zotte Gentenaar, vader Anseele, ooit kandidaat geweest in Luik. Maar de verhalen van onze chef-Wetstraat nemen wij doorgaans met een korreltje zout.

Goed, het zij zo, die fout is dan rechtgezet maar ze doet er niet echt toe. Punt is dat Bracke in de lente van dit jaar zelf heeft verkondigd dat hij in Gent zou gaan wonen, maar volgens de officiële website van de Kamer huist hij in de Pater Van Henxthovenstraat in Mol. En dat noemen wij: bedrog. Op de website van N-VA stond hij ingeschreven in de Zuidstationstraat in Gent. En kijk nu, geen week nadat dat hier was onthuld, woont hij volgens diezelfde N-VA-website plots in de Lozevisserstraat! In een van de achtergestelde wijken van de stad, de Bronx van Gent.

Hebt u drie adressen misschien? Wat zit daar allemaal achter? Ofwel heeft Bracke gelogen tegen de kiezers, woont hij nog altijd in Mol en heeft hij een ultragoedkoop nepadresje gehuurd. Ofwel woont hij wel in Gent, en heeft hij gelogen bij het afleggen van zijn laatste huwelijksbeloften. Want één ding is heel zeker: Marina Nuyts woont niet in Gent, ze zou wel gek zijn.

Dus is de vraag nu: waar overnacht Siegfried Bracke? En met wie? Pas op, want u zou denken: zo'n onappetijtelijke vent, maar macht erotiseert. Er zijn er ook bij de VRT nog die niet nee zouden zeggen. En dat kan niet meer zijn in de hoop om een nieuwsprogramma te mogen presenteren. Bij de VRT verdeelt en heerst Bracke overigens nog meer dan vroeger. Of dacht u dat het toeval was dat Bart De Wever in De ochtend door Lisbeth Imbo ondervraagd mocht worden, de morgen nadat hij geweigerd had deel te nemen aan het televisiedebat over Plan B, de zelfbevredigingsshow van Onan De Vadder. Likt een mens jarenlang iemands zolen, word je zo voor schut gezet.

In dezelfde De ochtend werd Onan ook nog eens op meesterlijke wijze de grond in geboord door zijn eigen collega Marc Van de Looverbosch. Die begon een stukje over Plan B met de hoop uit te spreken dat iedereen de vorige avond naar De pappenheimers had gekeken. De Vadder in alle staten, alweer. Weer naar boven gaan blèten, zoals vorige maand toen hij de resultaten van de opiniepeiling niet had mogen toelichten, niet in Het Journaal en niet in TerZake. Naar Sandra De Preter durfde hij deze keer niet meer te lopen, maar hij ging wel klikken en jammeren bij weeweewee punt de nog drie overgebleven idioten punt bee ee. Waarna daar een belegen hippie met vies haar eiste dat Van de Looverbosch zijn excuses zou aanbieden. Marc Van de Looverbosch! De beste journalist van de hele VRT, en nota bene de voorzitter van de persbond. Die zou zijn excuses moeten aanbieden aan een montgolfière als Onan De Vadder. Daar is veel volk naar komen kijken. De Vadder mag ter compensatie wel opnieuw de Wetstraat komen uitleggen in TerZake. Dat spaart alvast in de productiekosten: een spiegel kost minder dan een camera.

Maar goed: slaapt Bracke in Mol, met zijn wettelijke wederhelft, of slaapt hij in Gent, alleen of met God mag weten wie? Kunnen we in dat laatste geval nog spreken van een huwelijk? Was het niet Bart De Wever die zo bevlogen pleitte voor de waarden van het traditionele gezin? En zelf het voorbeeld gaf door zich dit jaar al twee volle uren met zijn kinderen bezig te houden? Vragen, vragen, vragen.

Benieuwd trouwens hoe het staat met de klacht van De Wever tegen de Waalse psychiater die hem een egocentrische wellusteling had genoemd. Zegt er eens een Waal iets verstandigs, weer niet goed. Het interview met dokter Jean-Yves Hayez stond in La Dernière Heure. Hij vergeleek De Wever met een verwend koning-kind dat altijd dominant wil zijn en agressief wordt als het zijn zin niet krijgt. Hij vermoedde verder dat de patiënt een irreële haat had opgevat jegens bepaalde anderstaligen, en getekend was door het oorlogsverleden van zijn familie.

De waarheid kwetst. De Wever naar de politie! Beweerde dat de betrokken psychiater hem nooit had onderzocht. Dat maakt het nog des te opmerkelijker: de zieke niet op consult gehad en toch de juiste diagnose stellen. Het toont aan dat de gezondheidszorg in het zuiden des lands zo slecht niet is. De gigantische transfers vanuit Vlaanderen hebben toch tot iets gediend.

Uw dienaar heeft betrokkene ook niet persoonlijk onderzocht, en is ook niet van plan dat ooit te doen, maar onderschrijft toch de diagnose van confrater Hayez en voegt er in een beknopt addendum aan toe dat de patiënt de neiging heeft om zich vraatzuchtig en ongezond te voeden, dat zijn body mass index recordhoogtes nadert, dat zijn slechte cholesterol de gevarenzone voorbij is, en dat hij door dit alles ontvankelijk is voor fistelzweren, abcessen, etterzakken, steenpuisten en Liesbeth Homans. Wij zijn zo vrij een eerste vorm van therapie te suggereren: purgeren, wormen afdrijven, lavement zetten, aderlaten, uitwassen afbinden, galvaniseren, katheteriseren en trepaneren. En uit de ouderlijke macht ontzetten.

Waarover hadden wij het eigenlijk? O ja, Bracke en zijn drie adressen. Wat een rubriek is dit toch. Schenden wij met die domiciliekwestie zijn privacy? Geenszins. Het is niet langer dan van 14 augustus geleden dat Bracke zelf zijn privacy opgaf: samen met zijn Marina blonk hij over twee volle bladzijden in Het Laatste Nieuws. Had drie dagen vakantie, in de buurt van Rome, en dan nóg slaagde hij erin om dit intieme privémoment publicitair uit te buiten. Ook in dat opzicht alweer geen haar beter dan alle andere, en vroeger door hem zo berispte, mediageile politici die camera's en reporters in hun privéleven uitnodigen. Drie dagen vakantie slechts, en dan nog een krant meevragen! En dan zou die arme sloor ook nog in een beluik in Gent moeten gaan wonen? In Mol zijn ze niet van lotje getikt, hoor.

Het grote probleem voor Bracke zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Voor de gemeenteraad ben je wél verplicht om te wonen waar je je verkiesbaar stelt en eventueel een ambt opneemt, en de partij wil hem de lijst in Gent laten trekken, vandaar die drie adressen. Want dit is de natte droom van de N-VA-top, meteen de ergste nachtmerrie voor de rest van het land: Bart De Wever burgemeester van Antwerpen en Siegfried Bracke burgemeester van Gent. Trilt in uw graf, trilt Gentse helden, gij Jan Hyoens, gij Artevelden.

Voor Brugge zoeken ze nog iemand, dan hebben ze de Drie Zustersteden in handen. En dan is er voor ons, normale mensen, maar één optie meer: met z'n allen naar Montpellier. Lutin Mary zal nog wel een paar kamertjes vrij hebben. Kan hij meteen de oppositie in ballingschap organiseren, want met Bracke heeft ook hij nog meer dan één appeltje te schillen.

Koen Meulenaere

Siegfried Bracke heeft weer een ander adres! Het derde in een paar maanden tijd. Na zijn laatste huwelijk was Bracke officieel gedomicilieerd in Mol, in de fraaie woning van zijn nieuwe slachtoffer, Marina Nuyts. De duts. Begon haar liefdesleven met Paul Beliën om te eindigen bij Siegfried Bracke, dat kun je niet bepaald een florissant parcours noemen. Bij de verkiezingen besloot N-VA om deze in Antwerpen wonende opportunist in Oost-Vlaanderen uit te spelen. Een lezer, mogelijk uit N-VA-kringen, heeft in een boze mail gemeld dat dit niet in strijd is met de verkiesbaarheidsvereisten die zijn vastgelegd in de grondwet en in de kieswetten. Men is, in tegenstelling tot wat nogal vanzelfsprekend zou moeten zijn, in dit apenland blijkbaar niet eens verplicht om te wonen in de kiesomschrijving waarin men zich kandidaat stelt. Althans, voor Kamer en Senaat. Volgens onze chef-Wetstraat is een andere zotte Gentenaar, vader Anseele, ooit kandidaat geweest in Luik. Maar de verhalen van onze chef-Wetstraat nemen wij doorgaans met een korreltje zout. Goed, het zij zo, die fout is dan rechtgezet maar ze doet er niet echt toe. Punt is dat Bracke in de lente van dit jaar zelf heeft verkondigd dat hij in Gent zou gaan wonen, maar volgens de officiële website van de Kamer huist hij in de Pater Van Henxthovenstraat in Mol. En dat noemen wij: bedrog. Op de website van N-VA stond hij ingeschreven in de Zuidstationstraat in Gent. En kijk nu, geen week nadat dat hier was onthuld, woont hij volgens diezelfde N-VA-website plots in de Lozevisserstraat! In een van de achtergestelde wijken van de stad, de Bronx van Gent. Hebt u drie adressen misschien? Wat zit daar allemaal achter? Ofwel heeft Bracke gelogen tegen de kiezers, woont hij nog altijd in Mol en heeft hij een ultragoedkoop nepadresje gehuurd. Ofwel woont hij wel in Gent, en heeft hij gelogen bij het afleggen van zijn laatste huwelijksbeloften. Want één ding is heel zeker: Marina Nuyts woont niet in Gent, ze zou wel gek zijn. Dus is de vraag nu: waar overnacht Siegfried Bracke? En met wie? Pas op, want u zou denken: zo'n onappetijtelijke vent, maar macht erotiseert. Er zijn er ook bij de VRT nog die niet nee zouden zeggen. En dat kan niet meer zijn in de hoop om een nieuwsprogramma te mogen presenteren. Bij de VRT verdeelt en heerst Bracke overigens nog meer dan vroeger. Of dacht u dat het toeval was dat Bart De Wever in De ochtend door Lisbeth Imbo ondervraagd mocht worden, de morgen nadat hij geweigerd had deel te nemen aan het televisiedebat over Plan B, de zelfbevredigingsshow van Onan De Vadder. Likt een mens jarenlang iemands zolen, word je zo voor schut gezet. In dezelfde De ochtend werd Onan ook nog eens op meesterlijke wijze de grond in geboord door zijn eigen collega Marc Van de Looverbosch. Die begon een stukje over Plan B met de hoop uit te spreken dat iedereen de vorige avond naar De pappenheimers had gekeken. De Vadder in alle staten, alweer. Weer naar boven gaan blèten, zoals vorige maand toen hij de resultaten van de opiniepeiling niet had mogen toelichten, niet in Het Journaal en niet in TerZake. Naar Sandra De Preter durfde hij deze keer niet meer te lopen, maar hij ging wel klikken en jammeren bij weeweewee punt de nog drie overgebleven idioten punt bee ee. Waarna daar een belegen hippie met vies haar eiste dat Van de Looverbosch zijn excuses zou aanbieden. Marc Van de Looverbosch! De beste journalist van de hele VRT, en nota bene de voorzitter van de persbond. Die zou zijn excuses moeten aanbieden aan een montgolfière als Onan De Vadder. Daar is veel volk naar komen kijken. De Vadder mag ter compensatie wel opnieuw de Wetstraat komen uitleggen in TerZake. Dat spaart alvast in de productiekosten: een spiegel kost minder dan een camera. Maar goed: slaapt Bracke in Mol, met zijn wettelijke wederhelft, of slaapt hij in Gent, alleen of met God mag weten wie? Kunnen we in dat laatste geval nog spreken van een huwelijk? Was het niet Bart De Wever die zo bevlogen pleitte voor de waarden van het traditionele gezin? En zelf het voorbeeld gaf door zich dit jaar al twee volle uren met zijn kinderen bezig te houden? Vragen, vragen, vragen. Benieuwd trouwens hoe het staat met de klacht van De Wever tegen de Waalse psychiater die hem een egocentrische wellusteling had genoemd. Zegt er eens een Waal iets verstandigs, weer niet goed. Het interview met dokter Jean-Yves Hayez stond in La Dernière Heure. Hij vergeleek De Wever met een verwend koning-kind dat altijd dominant wil zijn en agressief wordt als het zijn zin niet krijgt. Hij vermoedde verder dat de patiënt een irreële haat had opgevat jegens bepaalde anderstaligen, en getekend was door het oorlogsverleden van zijn familie. De waarheid kwetst. De Wever naar de politie! Beweerde dat de betrokken psychiater hem nooit had onderzocht. Dat maakt het nog des te opmerkelijker: de zieke niet op consult gehad en toch de juiste diagnose stellen. Het toont aan dat de gezondheidszorg in het zuiden des lands zo slecht niet is. De gigantische transfers vanuit Vlaanderen hebben toch tot iets gediend. Uw dienaar heeft betrokkene ook niet persoonlijk onderzocht, en is ook niet van plan dat ooit te doen, maar onderschrijft toch de diagnose van confrater Hayez en voegt er in een beknopt addendum aan toe dat de patiënt de neiging heeft om zich vraatzuchtig en ongezond te voeden, dat zijn body mass index recordhoogtes nadert, dat zijn slechte cholesterol de gevarenzone voorbij is, en dat hij door dit alles ontvankelijk is voor fistelzweren, abcessen, etterzakken, steenpuisten en Liesbeth Homans. Wij zijn zo vrij een eerste vorm van therapie te suggereren: purgeren, wormen afdrijven, lavement zetten, aderlaten, uitwassen afbinden, galvaniseren, katheteriseren en trepaneren. En uit de ouderlijke macht ontzetten. Waarover hadden wij het eigenlijk? O ja, Bracke en zijn drie adressen. Wat een rubriek is dit toch. Schenden wij met die domiciliekwestie zijn privacy? Geenszins. Het is niet langer dan van 14 augustus geleden dat Bracke zelf zijn privacy opgaf: samen met zijn Marina blonk hij over twee volle bladzijden in Het Laatste Nieuws. Had drie dagen vakantie, in de buurt van Rome, en dan nóg slaagde hij erin om dit intieme privémoment publicitair uit te buiten. Ook in dat opzicht alweer geen haar beter dan alle andere, en vroeger door hem zo berispte, mediageile politici die camera's en reporters in hun privéleven uitnodigen. Drie dagen vakantie slechts, en dan nog een krant meevragen! En dan zou die arme sloor ook nog in een beluik in Gent moeten gaan wonen? In Mol zijn ze niet van lotje getikt, hoor. Het grote probleem voor Bracke zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Voor de gemeenteraad ben je wél verplicht om te wonen waar je je verkiesbaar stelt en eventueel een ambt opneemt, en de partij wil hem de lijst in Gent laten trekken, vandaar die drie adressen. Want dit is de natte droom van de N-VA-top, meteen de ergste nachtmerrie voor de rest van het land: Bart De Wever burgemeester van Antwerpen en Siegfried Bracke burgemeester van Gent. Trilt in uw graf, trilt Gentse helden, gij Jan Hyoens, gij Artevelden. Voor Brugge zoeken ze nog iemand, dan hebben ze de Drie Zustersteden in handen. En dan is er voor ons, normale mensen, maar één optie meer: met z'n allen naar Montpellier. Lutin Mary zal nog wel een paar kamertjes vrij hebben. Kan hij meteen de oppositie in ballingschap organiseren, want met Bracke heeft ook hij nog meer dan één appeltje te schillen. Koen Meulenaere