Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank – Vlaams Belang eist sluiting

(Belga) Het Vlaams Belang eist zaterdag de sluiting van de shariarechtbank van Shariah4Belgium. Voor Filip Dewinter is “de inrichting van deze rechtbank – na de overwoekering van Antwerpen door meer dan veertig moskeeën en Koranscholen, de inrichting van een filiaal van een fundamentalistische Jemenitische schoolinstelling en de islamisering van het Antwerpse onderwijs – een nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen”.

Dewinter wijst erop dat de grondwet het monopolie inzake geschillenbeslechting toekent aan de rechterlijke macht. “Er kan zeker geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat”, aldus het Vlaams Belang-kopstuk. Hij haalt ook uit naar Antwerps schepen van Diversiteit Monica De Coninck die zegt het op zich goed te vinden dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschap. Hij adviseert haar zich dringend bij te scholen voor wat de inhoud van de sharia betreft, op basis waarvan de shariarechtbank uitspraak zal doen. Vrouwen erven volgens de sharia slechts de helft van de man, en het islamitisch huwelijksrecht staat polygamie en kinderhuwelijken toe, aldus nog Dewinter. (VIM)

Partner Content