Schooljaar begint met evaluatie alle leerlingen

© AFP

Hoe groot is de inhoudelijke en emotionele schade bij leerlingen na de lockdown? Daarop moet elke lagere en secundaire school in september snel een antwoord vinden.

Volgens de onderwijskoepels moet elke leerling – van kleuters tot achttienjarigen – bij de start van het schooljaar getest worden. ‘Na het uitzonderlijke vorige schooljaar is het cruciaal dat leerkrachten de leerlingen breed in beeld brengen’, zegt Raymonda Verdyck, af­gevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs. ‘Leerkrachten moeten er rekening mee houden dat er grote verschillen kunnen zijn op het vlak van kennis, vaardigheden en welbevinden.’

Warm water uitgevonden

Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van de christelijke onderwijscentrale COC, wijst er in een reactie op dat dat idee niet nieuw is. Elk jaar vragen leerkrachten aan het begin van het schooljaar namelijk hoe de leerlingen zich voelen en hoe het met ze gaat. Ook herhalen leraren de leerstof als er wordt overgegaan op nieuw lesmateriaal.

‘Leerkrachten zijn opgeleid om dat doen’, klinkt het.

Dat stellen ook de andere onderwijsbonden. ‘Het klinkt nu alsof men het warm water heeft uitgevonden, maar die evaluatie vindt elk jaar plaats’, verduidelijkt algemeen secretaris Nancy Libert van ACOD Onderwijs. Ze erkent wel dat het dit jaar misschien wat intenser zal zijn dan de andere jaren.

Leerkrachten zijn professionals en weten wat ze moeten doen om er ook dit jaar voor te zorgen dat elke leerling het onderwijs krijgt waar hij of zij recht op heeft, klinkt het bij het Christelijk Onderwijzersverbond COV, maar er is meer versterking nodig. ‘Er wordt ontzettend veel van onze leraren verwacht, iedereen kijkt over hun schouder mee. Ze zijn ook erg gemotiveerd om aan die verwachtingen te voldoen. Maar zonder een goede omkadering, zonder voldoende handen in de klas en zonder voldoende werkingsmiddelen wordt dit opnieuw een erg zware opdracht’, verklaart algemeen secretaris Marianne Coopman.

Van Kerkhoven stelt dat hij de redeneringen van de koepels niet meer kan volgen. ‘In juni stelden de koepels dat er geen leerachterstand was en nu moet dat toch getest worden’, aldus de secretaris-generaal.

Hij vraagt zich ook af welke instrumenten daarbij gebruikt moeten worden en met welke gegevens die screenings vergeleken zullen worden.

Extra klassenraden

De screening in september heeft niet als doel om leerlingen te heroriënteren of als eerste toets te ­dienen. ‘We willen de leerlingen met de meeste zorgen en noden in kaart brengen om ze correct te kunnen begeleiden’, aldus Alain Noëz, van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de praktijk zullen veelal leerlingvolgdocumenten opgemaakt worden en – waar mogelijk – klassen anders georganiseerd worden. De koepels pleiten voor een ­extra klassenraad om met de informatie aan de slag te gaan. Die klassenraden vinden idea­liter na enkele weken plaats.

Partner Content