De manier waarop wij onderwijs verschaffen aan kinderen en jongeren is sinds de invoering van de leerplicht niet wezenlijk veranderd. Vreemd toch, want de rest van de wereld ziet er nu helemaal anders uit dan in het begin van de vorige eeuw. De Khan Academy vat de koe bij de horens en gebruikt het internet om van de hele wereld een klaslokaal te maken. Een klein team van academici, onderwijs- en IT-specialisten brengen hier lesmateriaal samen (meestal video's) dat geschikt is voor het secundair en hoger onderwijs van Californië. Chemie, biologie, de geschiedenis van de Franse revolutie en nog vele honderden andere thema's komen aan bod. In totaal hebben honderdduizenden leerlingen uit de hele wereld al bijna 60 miljoen lessen gevolgd. Slimme software geeft punten en verwittigt u wanneer u de leerstof moet herhalen. Maar er zijn ook 'echte' coaches. Vooral de felbegeerde badges die worden uitgereikt als u een leerplan hebt doorlopen, zijn een sleutel tot succes. Het is geen uitzondering dat leerlingen van 14 eigenlijk academische leerstof doorploegen om toch maar een 'Sequoia Badge' te bemachtigen.

De manier waarop wij onderwijs verschaffen aan kinderen en jongeren is sinds de invoering van de leerplicht niet wezenlijk veranderd. Vreemd toch, want de rest van de wereld ziet er nu helemaal anders uit dan in het begin van de vorige eeuw. De Khan Academy vat de koe bij de horens en gebruikt het internet om van de hele wereld een klaslokaal te maken. Een klein team van academici, onderwijs- en IT-specialisten brengen hier lesmateriaal samen (meestal video's) dat geschikt is voor het secundair en hoger onderwijs van Californië. Chemie, biologie, de geschiedenis van de Franse revolutie en nog vele honderden andere thema's komen aan bod. In totaal hebben honderdduizenden leerlingen uit de hele wereld al bijna 60 miljoen lessen gevolgd. Slimme software geeft punten en verwittigt u wanneer u de leerstof moet herhalen. Maar er zijn ook 'echte' coaches. Vooral de felbegeerde badges die worden uitgereikt als u een leerplan hebt doorlopen, zijn een sleutel tot succes. Het is geen uitzondering dat leerlingen van 14 eigenlijk academische leerstof doorploegen om toch maar een 'Sequoia Badge' te bemachtigen.