Scholen helpen bij vaccinatie Brusselse jongeren

© Belga Image
Catherine Vuylsteke
Catherine Vuylsteke Journalist, auteur, filmmaker en sinoloog

Slechts 12 procent van de Brusselse 12- tot 17-jarigen is gevaccineerd. Dat is meer dan drie keer minder dan het Belgische gemiddelde. Kunnen middelbare scholen en vaccinatiebussen soelaas bieden?

Terwijl scholieren in Vlaanderen straks in de klas hun mondmaskers mogen uitdoen, wordt de plicht om die de hele lesdag lang op te houden in Brussel minstens tot eind september gehandhaafd. Onlogisch is dat niet. 46 procent van de Vlaamse en 43 procent van de Waalse scholieren is volledig gevaccineerd. In Brussel is dat een bedroevende 12 procent.

De Brusselse overheden beloven extra inspanningen. Zo komt het vaccin nu naar de burger: in Primark, bij Ikea en op tal van andere plaatsen waarvan gehoopt wordt dat ze drempelverlagend werken. Alleen zijn de eerste berichten daarover niet helemaal positief. De beoogde 16.000 vaccinaties per week worden tot dusver niet gehaald: als het er iets meer dan 6000 zijn, zo wordt bericht, dan is het al heel wat.

Antwerps idee

Het idee om scholen actief in te zetten bij de vaccinatiecampagne werd in Antwerpen gelanceerd – waar ook ‘maar’ 23 procent van de adolescenten twee prikken heeft gekregen. Bijna dubbel zo veel als in Brussel dus, maar slechts de helft van het Vlaamse gemiddelde. De Antwerpse schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) suggereerde eerder deze maand dat voor vaccinatiebussen kon worden gezorgd, en voor klassikale inentingen. Uiteraard moeten er eerst sensibiliseringsrondes komen, en moet elke vaccinatie gebeuren met schriftelijke toestemming van de ouders. Verschillende scholen reageerden al positief, en Van Doesburg organiseert op 28 augustus ook een vaccinatiefeestje voor sportclubs. Wie het hoogste aantal leden geprikt krijgt, wint een verrassing.

Brussel volgt

Ook de scholennetten in Brussel reageren positief op de inschakeling in de vaccinatie-inspanningen. ‘Een succesvolle vaccinatiecampagne is de snelste weg naar een normale schoolomgeving’, zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Hoe meer leerlingen zich laten vaccineren, hoe beter. Daartoe willen we alle opties bekijken.’

Concreet krijgen de Brusselse scholieren op de eerste schooldag een brief met uitleg over de vaccinatiemogelijkheden, zo kondigde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) dinsdag aan. Bovendien zal de GGC vanaf 6 september webinars en informatiesessie verspreiden, en een week later kunnen scholen zelf vaccinatiemomenten organiseren. Ze kunnen klassen naar een vaccinatie-‘antenne’ in de buurt sturen of een -bus boeken.

Leraren en directies mogen niet vragen wie een prik kreeg en wie niet.’

Niet uitsluiten

Maar voor het zover is, zal er flink moeten worden gepraat met de leerlingen – evengoed over de impact van fake news op sociale media als over de spanning tussen individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid. Behoort het tot het takenpakket van de scholen om uit te leggen dat het vaccin niet voor onvruchtbaarheid zorgt, noch andere kwalijke gevolgen heeft? ‘Die inspanningen kunnen zonder meer worden ingeschreven in bredere onderwijsdoelstellingen zoals burgerparticipatie, kritische zin en burgerschap’, meent Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs. ‘Wel moet omzichtig te werk worden gegaan. Leerlingen en hun ouders mogen niet het gevoel krijgen dat ze uitgesloten worden als ze een vaccin weigeren of door de groepsdruk geen keuze meer hebben. Dat is een lastige evenwichtsoefening. Maar we verwachten veel van positieve voorbeelden. In de meeste klassen zul je nu minstens een paar leerlingen hebben die al gevaccineerd zijn. Zij kunnen de anderen over de streep halen, met de voordelen die zij nu ondervinden. Neem bijvoorbeeld de quarantaineplicht. Heeft een niet-gevaccineerde een nauw contact met een besmet individu gehad, dan moet hij of zij tussen de eerste en de tweede test, op dag één en zeven, in quarantaine. De gevaccineerde leerling hoeft bij een negatieve uitslag niet in quarantaine, maar wordt ook na zeven dagen opnieuw getest. Dat is winst waar adolescenten iets mee kunnen.’

Discretie

Het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat de scholen niet mogen worden verplicht, maar juist worden bijgestaan in hun inspanningen. ‘Wij zijn vast van plan om daarop in te zetten. Zowel leraren als leerlingen snakken naar een “normalisering” van de lessen’, verzekert Kenny Kerckx, interim-directeur van het Atheneum Brussel, in het hart van de stad.

Alleen: hoe moet het debat worden gevoerd als leraren noch directie naar de vaccinatiestatus van hun leerlingen mogen vragen? Van Trimpont: ‘Die keuze voor discretie is niet de onze, ze heeft te maken met de patiëntenrechten en het feit dat scholen geen juridische bevoegdheid hebben als het gaat om dergelijke gezondheidsgegevens. Alleen de politiek kan dat veranderen’.

Vreemd toch dat er voor evenementen een Covid Safety Ticket wordt ingevoerd, terwijl scholen er geen idee van hebben wie wel of niet de nodige twee spuiten kreeg, en daar ook niet naar mogen vragen. Van Trimpont: ‘Je hoeft niet precies te weten wie gevaccineerd is om het gesprek te voeren. Bovendien komt er duidelijker informatie. Momenteel treffen we de laatste voorbereidingen opdat de CLB-koepels de zorgatlas (die een overzicht biedt van informatie over zorg, welzijn en gezondheid, nvdr) kan verbinden met vaccinnet, de databank over de vaccinatie van burgers. Dat zou, als de laatste hindernissen inzake privacy uit de weg worden geruimd, en de technische aanpassingen zijn gebeurd, tegen 15 september in orde moeten zijn. Concreet zouden de CLB’s op die manier van elke school per graad weten welk percentage de nodige twee prikken kreeg. In de voorbije maanden hadden we ook toegang tot gegevens om contact tracing op scholen efficiënt te laten verlopen. Deze maatregel ligt daar in het verlengde van. Maar dat in de komende tijd nog een flinke inspanning nodig zal zijn, staat vast.’

Partner Content