Schild & Vrienden ontmaskerd: verhuld racisme, seksisme en wapens

© Schild & Vrienden

Een reportage van VRT-programma Pano toont woensdagavond aan dat Schild & Vrienden, naar eigen zeggen een rechts-conservatieve beweging, zich gematigder voordoet dan ze in werkelijkheid is. Hun geheime chatgroepen staan vol seksisme, racisme, antisemitisme en wapens. De UGent, waar oprichter Dries Van Langenhove bestuurder is, reageert verontwaardigd.

Pano volgde oprichter Dries Van Langenhove voor de reportage. Zijn groep, die het nieuws haalde door een protestbijeenkomst voor een humaner vluchtelingenbeleid te verstoren aan het Gentse Gravensteen, beweert zelf ideeën te willen produceren en verspreiden. Ook wil ze het politieke systeem van binnenuit veranderen door leden te laten verkiezen in allerlei organisaties.

Maar naast het publieke discours klinkt een radicaler, racistisch, antisemitisch en seksistisch geluid in chatgroepen die Pano wist te infiltreren. Doel blijkt ook dat van vele ‘alt-right’ bewegingen: het ‘wegdringen’ van het blanke volk door immigratie naar het Westen stoppen.

En daarvoor lijken sommigen zelfs bereid tot geweld. Zo roept Van Langenhove op ‘klaar te zijn voor de strijd’, door fit te zijn, maar ook door schietlessen te volgen en wapenvergunningen aan te schaffen. Zelf verkoopt hij aan leden pepperspray en suggereert hij een pistool te hebben. Er klinken verwijzingen naar een ‘rassenoorlog’.

‘Dit is fake nieuws’, reageert Van Langenhove. Volgens hem heeft iemand zijn identiteit gestolen.

In reactie op Facebook zegt Van Langenhove ook nog verontwaardigd te zijn over de framing van de VRT-reportage. ‘De afgelopen maanden filmde de VRT tientallen uren positief beeldmateriaal, maar in de eigenlijke reportage is daar bijna niets van gebruikt’, zegt Van Langenhove in de video.

Schild & Vriendenhttps://www.facebook.com/schildenvrienden/https://www.facebook.comFacebook1280

Schild & Vrienden legt VRT-framing bloot

Vanavond zendt VRT een PANO-reportage over Schild & Vrienden uit. De afgelopen maanden filmde VRT tientallen uren positief beeldmateriaal. We mochten de reportage zonet inkijken en constateerden dat VRT al dit positieve beeldmateriaal naar de prullenmand heeft verwezen omdat het hun agenda niet dient. In dit filmpje leggen we voor jullie bloot hoe VRT door framing en van de pot gerukte insinuaties wil dat jullie de mening van de VRT overnemen in plaats van te denken voor jezelf.

We sporen iedereen aan om de reportage te bekijken zodat ook jullie kunnen ontdekken hoe de staatszender jullie manipuleert met jullie eigen belastingsgeld.

Geplaatst door Schild & Vrienden op Woensdag 5 september 2018

video1.0https://www.facebook.com/schildenvrienden/videos/294795354449667/500

Volgens Van Langenhove wordt in Pano geen correct beeld van Schild & Vrienden opgehangen. ‘Men wil niet dat u zelf op basis van de beelden een mening gaat vormen, men wil vooral dat u de mening overneemt van de persoon die vertelt in de reportage.’ VRT-journalist Tim Verheyden zou in de eindmontage geen ruimte gemaakt hebben voor het ‘positieve engagement voor het Vlaamse samenlevingsmodel’ dat Schild & Vrienden volgens Van Langenhove uitdraagt.

UGent: ‘verwerpelijk’

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, zegt dat een onderzoek zich opdringt ‘naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in Pano getoonde activiteiten’ van de groep Schild & Vrienden. Hij reageert woensdagavond laat ‘met afschuw’ op de beelden die te zien waren van de groep in Pano.

‘Ik heb met afschuw kennis genomen van de verwerpelijke activiteiten waarmee de groep Schild & Vrienden het maatschappelijke debat in Vlaanderen wil vergiftigen’, zegt rector Van de Walle in een persbericht. ‘Hoewel alles kan worden gedacht, is het duidelijk dat in een rechtsstaat niet álles kan worden gezegd of gedaan. Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar. Het ideeëngoed en de acties die in de Pano-reportage naar boven kwamen zijn zonder meer verwerpelijk.’

In de reportage was ook Dries Van Langenhove te zien, oprichter van Schild & Vrienden en inmiddels bestuurder van de UGent. ‘De uitspraken van de heer Van Langenhove zijn niet de uitspraken van onze universiteit’, zegt de UGent-rector. ‘Hij zetelt in de raad van bestuur, nadat hij democratisch werd verkozen door de studenten. Maar hij zit daar niet alleen. Er zijn 37 leden, zijn uitspraken zijn uitspraken van één bestuurder, die de andere bestuurders op geen enkel wijze binden. Laat staan dat ze de raad van bestuur of de universiteit als geheel zouden binden. Als rector van die universiteit ben ik het grondig met hem oneens. Ik wens dit expliciet te stellen, mede omdat ik ervan overtuigd ben dat de overgrote meerderheid van onze universiteit mijn afschuw ten aanzien van wat ik vanavond zag, met mij deelt.’

‘Wat ook duidelijk is: een onderzoek naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in Pano getoonde activiteiten dringt zich op’, besluit de rector.

Politieke reacties:

Ook vanuit politieke hoek kwamen er heel wat reacties op de reportage van Pano. N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann zegt aan De Morgen dat er met een kandidaat uit Aalst, die ook lid is van Schild & Vrienden, een gesprek zal worden aangegaan. ‘Als het waar is wat daar gebeurt, en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn, dan is dat walgelijk en te gortig.’

Ondertussen is het Aalsters lid opgestapt uit de partij.

Op Twitter spraken reageerden veel politici verontwaardigd op de uitzending:

https://twitter.com/Zu_Demir/status/1037459598347841538Zuhal Demirhttps://twitter.com/Zu_Demir

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/FranckenTheo/status/1037581679244783616Theo Franckenhttps://twitter.com/FranckenTheo

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/FranckenTheo/status/1037581790209363970Theo Franckenhttps://twitter.com/FranckenTheo

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/RuttenGwendolyn/status/1037576111629246464Gwendolyn Ruttenhttps://twitter.com/RuttenGwendolyn

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/wbeke/status/1037449459213455360Wouter Bekehttps://twitter.com/wbeke

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/crevits/status/1037447050194022401Hilde Crevitshttps://twitter.com/crevits

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/peterdedecker/status/1037505465029206017Peter Dedeckerhttps://twitter.com/peterdedecker

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/BartSomers/status/1037459695865348096Bart Somershttps://twitter.com/BartSomers

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

Partner Content