Sancties voor namaak politie-uniform

(Belga) De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd dat een juridisch vangnet biedt om het misbruiken of namaken van een politie-uniform te kunnen voorkomen en desnoods te sanctioneren. Doel is het fenomeen van “valse agenten” te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

De maatregel maakt deel uit van het ruimere wetsontwerp diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken, dat tal van aanpassingen bevat inzake de politie. Het maakt ook de overplaatsing mogelijk van sommige personeelsleden van gemeentelijke administraties naar het administratief en logistiek kader van de lokale politie. (Belga)

Partner Content