‘Salariswagens helemaal afschaffen is te radicaal’

Veerle Michiels: 'Zeker de jongere generatie werknemers staat niet langer te springen voor een bedrijfswagen.' © iStock

Het mobiliteitsbudget versterken vindt Veerle Michiels, adviseur bij hr-dienstverlener SD Worx, een beter idee dan de salariswagen radicaal af te schaffen.

14 maart 2019

Groen stelt zijn langverwachte klimaatplan voor. In het oog springt het voornemen om het fiscale gunstregime voor salariswagens en tankkaarten af te schaffen.

Hoe realistisch is het om salariswagens helemaal te bannen?

Veerle Michiels: De salariswagen maakt deel uit van de loonafspraken tussen werknemer en werkgever. Als de fiscaalvriendelijke salariswagen zou verdwijnen, zouden bedrijven dat moeten compenseren met een hoger nettoloon. Daardoor zouden de loonkosten verder stijgen, terwijl die in ons land al torenhoog zijn. De salariswagen bannen is alleen haalbaar als meteen ook de hele loonproblematiek wordt aangepakt. Precies omdat de loonlasten zo hoog zijn, is er een volledige koterij ontstaan van allerlei extralegale voordelen, waaronder de salariswagen.

Is het vanuit ecologisch standpunt wel verdedigbaar dat de overheid het autogebruik subsidieert?

Michiels: Niet alle wagens die een werkgever ter beschikking stelt, zijn salariswagens: heel wat werknemers hebben een wagen nodig om hun werk te kunnen uitoefenen. Bovendien is er al een duidelijke mentaliteitswijziging bezig. Ondernemingen zetten zwaar in op de vergroening van hun wagenpark, met auto’s die minder verbruiken en minder schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien doen ze vaak ook inspanningen om het aantal verplaatsingen met de wagen te beperken, bijvoorbeeld door thuiswerk mogelijk te maken. Tegelijkertijd staan niet langer alle werknemers – en zeker de jonge generatie niet – te springen voor een bedrijfswagen.

De nu al torenhoge loonkosten zouden nóg meer stijgen zonder salariswagens.

Is het niet naïef om te denken dat de salariswagens vanzelf zullen verdwijnen?

Michiels: Ik geloof sterk in een uitdoofscenario. Tot een radicale afschaffing zal het niet komen, maar vermoedelijk zullen de wagens wel aan steeds groenere normen moeten voldoen om het fiscale voordeel te kunnen blijven genieten.

Moeten werknemers ook niet meer worden gestimuleerd om te kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen?

Michiels: Het ingevoerde mobiliteitsbudget kan daar al een heel grote bijdrage aan leveren. Daarmee kan een werknemer volgens zijn eigen noden verschillende mobiliteitsoplossingen combineren. Hij kan nog altijd kiezen voor een milieuvriendelijke salariswagen, maar evengoed voor een fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van duurzame mobiliteitsoplossingen. Dat kan zorgen voor een mentaliteitswijzing. Nu staan we allemaal stil met de auto. Via het mobiliteitsbudget reikt de werkgever alternatieven aan voor die auto, die fiscaal gunstiger behandeld worden.

Maar raakt dat mobiliteitsbudget wel goed ingeburgerd?

Michiels: Voorlopig bieden nog niet zo veel bedrijven het aan. Het wettelijke kader is er nu eenmaal pas sinds maart 2019. Ondernemingen hebben tijd nodig om hun loon- en mobiliteitsbeleid aan te passen, al was het maar omdat de leasecontracten voor hun bedrijfswagens gemiddeld vier jaar lopen. We mogen dus niet verwachten dat bedrijven ineens al hun salariswagens vervangen door een mobiliteitsbudget. Dat zal geleidelijk gebeuren. Ervaringen met flexibele bezoldigingsplannen, waar je ook vrijelijk mobiliteitsoplossingen kunt combineren, zijn alvast hoopvol voor het welslagen van het federale mobiliteitsbudget.

Partner Content