Elzbieta Bienkowska

‘Ruimtevaart is het perfecte voorbeeld van succesvolle Europese samenwerking’

Elzbieta Bienkowska Europees commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Gisteren heeft de Europese Unie met succes vier nieuwe satellieten voor het navigatiesysteem Galileo gelanceerd. Europees Commissaris Elzbieta Bienkowska legt het belang van dit project uit, voor de Europese Unie en voor jou. ‘Geen enkele lidstaat had dit alleen kunnen doen.’

De vier nieuwe satellieten voor het navigatiesysteem Galileo zullen zorgen voor een preciezer signaal. Hiermee wordt de volgende stap gezet om van Galileo tegen 2020 ’s werelds beste satellietnavigatiesysteem te maken.

Maar waarom zou u zich iets moeten aantrekken van wat er in de ruimte gebeurt? Een deel van het antwoord bevindt zich in uw handpalm. Dankzij Galileo zal u uw positie tot op 20 centimeter nauwkeurig kunnen aflezen op de kaarten op uw smartphone. Dat is beter dan gps momenteel toelaat. De economie reageert hier ook op: alleen al vorig jaar werden ongeveer 75 miljoen met Galileo compatibele smartphones verkocht.

Ruimtevaart is het perfecte voorbeeld van succesvolle Europese samenwerking.

Maar Galileo is meer dan kaarten en apps. De signalen van Galileo worden gebruikt voor het moderne beheer van bankdiensten, satelliettelevisie, weg- en spoorwegverkeer. De gegevens ervan kunnen ons helpen bij het vinden van de verdieping waarop iemand die een noodoproep doet zich bevindt. En in de toekomst zullen er geen zelfrijdende auto’s of kunstmatige-intelligentiesystemen meer worden ontwikkeld die niet over satellietnavigatie beschikken. En dit is nog maar het begin. Galileo zal de basis vormen van tal van nieuwe toepassingen en diensten die wij ons vandaag nog niet eens kunnen inbeelden.

Afgezien van deze praktische toepassingen is Galileo ook een strategisch project voor Europa. Het geeft ons autonomie en onafhankelijkheid, of het nu voor economische dan wel voor militaire doeleinden wordt ingezet. Door te investeren in Galileo houden wij gelijke tred met de Verenigde Staten en bezwijken wij niet voor Rusland of China.

En Galileo is nog maar een deel van ons ruimteavontuur. Europa heeft ook ’s werelds beste programma voor aardobservatiesatellieten ontwikkeld: Copernicus. Hiermee kunnen wij onze planeet, de atmosfeer, de oceanen en de continenten monitoren. Met zeven satellieten die zich vandaag in een baan om de aarde bevinden, zal dit binnenkort ’s werelds grootste gegevensverstrekker na Google zijn.

Copernicus geeft ons ook kosteloze, open en permanente toegang tot de meest accurate klimaat- en milieugegevens. Deze gegevens worden gebruikt bij reddingsoperaties tijdens bosbranden, overstromingen, orkanen en aardbevingen. De satellieten helpen ons bij precisielandbouw of de monitoring van klimaatverandering en stedelijke verontreiniging. En wij willen nog een stap verder gaan. Wij hebben de ambitie om van Copernicus ’s werelds belangrijkste systeem voor de monitoring van de verbintenissen in het kader van de klimaatovereenkomst van Parijs te maken. Hierdoor zal Europa kunnen beschikken over de technologie die past bij zijn leiderschap in de strijd tegen klimaatverandering. Met Galileo en Copernicus heeft Europa dus de status verworven van een echte ruimtevaartmogendheid, de tweede in de wereld.

Wat de toekomst betreft, moeten wij voortzetten wat we samen zijn begonnen.

De ruimtevaartsector ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen, van de komst van nieuwe actoren tot disruptieve technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen. Wij moeten even snel handelen. Dit wil zeggen: investeren in ruimtevaart, een nieuwe benadering met betrekking tot ruimtevaart ontwikkelen en voortbouwen op synergieën met veiligheids- en defensietoepassingen. Dit is de achterliggende gedachte van de voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw EU-ruimtevaartprogramma van 16 miljard euro voor de periode na 2020. Galileo en Copernicus zullen groter, beter en sterker worden. Nieuwe veiligheidscomponenten zullen worden ontwikkeld, zoals beveiligde satellietcommunicatie en een systeem voor ruimtebewaking en ?monitoring. Wij zullen de autonome toegang van Europa tot de ruimte ondersteunen en startende ondernemingen in de sector helpen bij hun ontwikkeling en groei.

Ruimtevaart is het perfecte voorbeeld van succesvolle Europese samenwerking. Geen enkele lidstaat had dit alleen kunnen doen. Wat de toekomst betreft, moeten wij voortzetten wat we samen zijn begonnen. Het voorstel van de Commissie voor een ruimtevaartprogramma voor de periode na 2020 biedt de lidstaten en het Europees Parlement de kans om onze ambitie om ons mondiale leiderschap in de ruimtevaart veilig te stellen – in het belang van Europa en in uw eigen belang.

Partner Content