Auto's leven langer, maar het eeuwige leven hebben ze niet. Decennialang belandden de afgedankte wagens op afzichtelijke autokerkhoven en vormden daar een ergerlijke bron van zware bodem- en milieuvervuiling. Recyclage was geen optie, door de bonte samenstelling van de gebruikte materialen. De situatie werd met de dag erger én uitzichtlozer. Tot de nationale én Europese overheden de constructeurs verplichtten om meer recycleerbare materialen te gebruiken. Vandaag schrijft de wetgeving voor dat minstens 85 procent van de ingezamelde autowrakken moet worden teruggewonnen, waarvan maximaal 5 procent door energetische valorisatie (verbranding met energieterugwinning). Tegen 2015 moet dat recyclagepercentage stijgen tot 95 procent waarvan maximaal 10 procent door energetische valorisatie.
Technologische innovatie als drijfveer

"We zijn nu zover dat 93 procent van de totale ingezamelde massa wordt gerecycleerd". Dat zegt Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto. "Dat betekent dat nu nog slechts 7 procent als restfractie wordt gestort. Wij zijn goed op weg om onze doelstelling voor 2015 te halen." Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België stimuleert en coördineert Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken.

Om tegen 2015 nog 2 procent beter te doen, trekt Febelauto volop de kaart van innovatie. Catherine Lenaerts : "We blijven zoeken naar nieuwe, hoogtechnologische manieren om nog meer te recycleren nadat een wrak is geschredderd. Zo zetten we bijvoorbeeld bacteriën in om concentraten van ultrafijne metalen te filteren uit het shredderresidu. Dit soort unieke knowhow zorgt ervoor dat België inzake post-shreddertechnologie tot de allerbesten in Europa behoort."

We hebben nog groeimarge
Ten opzichte van 2011 werden 3 procent minder afgedankte wagens ingezameld via de erkende centra, maar in 2012 viel ook de verkoop van nieuwe voertuigen terug met 15 procent. "De meeste afgedankte wagens worden ingeleverd als particuliere houders een nieuwe auto kopen", verduidelijkt Catherine Lenaerts. "Als de verkoop van nieuwe wagens plots daalt, merken wij dat al enkele maanden later in onze inzamelcijfers. Dat we ondanks de sterk gedaalde verkoop van nieuwe wagens toch 160.615 wrakken konden inzamelen, is een erg sterk resultaat."

Toch ziet zij nog ruimte voor verbetering. "We hebben berekend dat we momenteel 70 procent van ons inzamelpotentieel waarmaken. Dat maakt dat 30 procent van de afgedankte voertuigen nog altijd niet bij één van onze erkende centra terechtkomt. Om daar verandering in te brengen, zetten we in 2013 onze strijd tegen de oneerlijke concurrentie van illegale centra onverminderd verder. Dat doen we aan de hand van grondige controles en nauwe samenwerkingen met de gewestelijke overheden."

Elektrische auto zorgt voor nieuwe problemen
De afzichtelijke autokerkhoven in ons land behoren gelukkig tot het verleden, en dat is goed nieuws. Met de komst van de elektrische auto kondigt zich opnieuw een revolutie aan op het vlak van de aanwending van nieuwe materialen. Denk maar de recyclage van de batterijen, van innoverende kunststoffen en dure, edele metalen. De sector staat hier voor een enorme uitdaging. Nog een geluk dat de elektrische auto vooralsnog niet het succes kent dat hem was toegewenst vanuit de hoek van milieubewuste consumenten.

Auto's leven langer, maar het eeuwige leven hebben ze niet. Decennialang belandden de afgedankte wagens op afzichtelijke autokerkhoven en vormden daar een ergerlijke bron van zware bodem- en milieuvervuiling. Recyclage was geen optie, door de bonte samenstelling van de gebruikte materialen. De situatie werd met de dag erger én uitzichtlozer. Tot de nationale én Europese overheden de constructeurs verplichtten om meer recycleerbare materialen te gebruiken. Vandaag schrijft de wetgeving voor dat minstens 85 procent van de ingezamelde autowrakken moet worden teruggewonnen, waarvan maximaal 5 procent door energetische valorisatie (verbranding met energieterugwinning). Tegen 2015 moet dat recyclagepercentage stijgen tot 95 procent waarvan maximaal 10 procent door energetische valorisatie. Technologische innovatie als drijfveer "We zijn nu zover dat 93 procent van de totale ingezamelde massa wordt gerecycleerd". Dat zegt Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto. "Dat betekent dat nu nog slechts 7 procent als restfractie wordt gestort. Wij zijn goed op weg om onze doelstelling voor 2015 te halen." Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België stimuleert en coördineert Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken. Om tegen 2015 nog 2 procent beter te doen, trekt Febelauto volop de kaart van innovatie. Catherine Lenaerts : "We blijven zoeken naar nieuwe, hoogtechnologische manieren om nog meer te recycleren nadat een wrak is geschredderd. Zo zetten we bijvoorbeeld bacteriën in om concentraten van ultrafijne metalen te filteren uit het shredderresidu. Dit soort unieke knowhow zorgt ervoor dat België inzake post-shreddertechnologie tot de allerbesten in Europa behoort." We hebben nog groeimarge Ten opzichte van 2011 werden 3 procent minder afgedankte wagens ingezameld via de erkende centra, maar in 2012 viel ook de verkoop van nieuwe voertuigen terug met 15 procent. "De meeste afgedankte wagens worden ingeleverd als particuliere houders een nieuwe auto kopen", verduidelijkt Catherine Lenaerts. "Als de verkoop van nieuwe wagens plots daalt, merken wij dat al enkele maanden later in onze inzamelcijfers. Dat we ondanks de sterk gedaalde verkoop van nieuwe wagens toch 160.615 wrakken konden inzamelen, is een erg sterk resultaat." Toch ziet zij nog ruimte voor verbetering. "We hebben berekend dat we momenteel 70 procent van ons inzamelpotentieel waarmaken. Dat maakt dat 30 procent van de afgedankte voertuigen nog altijd niet bij één van onze erkende centra terechtkomt. Om daar verandering in te brengen, zetten we in 2013 onze strijd tegen de oneerlijke concurrentie van illegale centra onverminderd verder. Dat doen we aan de hand van grondige controles en nauwe samenwerkingen met de gewestelijke overheden." Elektrische auto zorgt voor nieuwe problemen De afzichtelijke autokerkhoven in ons land behoren gelukkig tot het verleden, en dat is goed nieuws. Met de komst van de elektrische auto kondigt zich opnieuw een revolutie aan op het vlak van de aanwending van nieuwe materialen. Denk maar de recyclage van de batterijen, van innoverende kunststoffen en dure, edele metalen. De sector staat hier voor een enorme uitdaging. Nog een geluk dat de elektrische auto vooralsnog niet het succes kent dat hem was toegewenst vanuit de hoek van milieubewuste consumenten.