Ruim een op de drie Waalse werknemers werkt voor overheid

© Getty Images

De Waalse werkgeversorganisatie UWE wijst dinsdag op basis van een studie op de grote tekorten en snelle stijging van de schulden bij de financiering van de openbare diensten in Wallonië. Ruim een op de drie werknemers in Wallonië werkt voor de overheid. Met het oog op het “structurele onevenwicht” in de financiering formuleert UWE 15 voorstellen voor een herdefiniëring van de contouren van de openbare diensten, met een vereenvoudiging van de Waalse instellingen, meer partnerschappen met de privésector en het gezonder maken van de budgettaire situatie.

De instellingen van het Waalse Gewest zijn volgens UWE “onleesbaar” geworden en bereiken een niveau van openbare tewerkstelling dat zelden gezien wordt in het buitenland. Omdat er geen officiële statistieken beschikbaar zijn berekende de werkgeversorganisatie zelf dat de publieke diensten in Wallonië goed zijn voor 36 procent van de werkgelegenheid, tegenover 27 procent in Vlaanderen. En dat terwijl de overheidsuitgaven hoog zijn en de schulden oplopen. “Er is geen budgettaire en fiscale marge om deze genereuze situatie te financieren”, aldus de organisatie.

UWE wil daarom dat de contouren van de openbare diensten geherdefinieerd worden en dat de efficiëntie verhoogd wordt. De werkgeversorganisatie wil dat de Waalse overheid zich weer op haar kerntaken gaat concentreren. “Openbare interventies zouden beperkt moeten zijn tot situaties waarbij de markt de gewenste doelstellingen niet haalt en waar de staat het beter kan doen”, aldus Olivier de Wasseige, gelegeerd bestuurder van UWE.

Voor andere opdrachten zou de staat zich volgens de werkgevers moeten concentreren op zijn rol van regulator en de marktmechanismen moeten laten spelen via aanbestedingen van de privésector, die “vaak efficiënter” zijn. Als voorbeelden haalt UWE een grotere participatie aan van bedrijven bij opleidingsprocessen, inzameling en verwerking van afval, openbare werken, onderhoud van infrastructuur of de operationele activiteiten van transportmiddelen.

“We zeggen niet dat de TEC (de Waalse openbaarvervoermaatschappij, nvdr.) geprivatiseerd moet worden”, aldus de Wasseige. “Maar het bedrijf moet zijn rol van regulator spelen. Het is te zeggen de lijnen, frequenties, tarieven en marketing bepalen, en de privésector de lijnen laten exploiteren. Zoals dat in sommige provincies al met succes en aan lagere kosten het geval is.”

De Waalse werkgeversorganisatie vraagt ook een rationalisering van de regionale institutionele architectuur, met onder meer de afschaffing van de provincies en een versterking van het centrale bestuur door een vermindering van het aantal publieke organen. Ze wil een modernisering van het regionaal bestuur, met minder ministeries en uitvoerende politieke mandaten. “Dit is geen aanval op de openbare diensten”, benadrukt Olivier de Wasseige. “We formuleren constructieve en positieve voorstellen, een oproep tot dialoog.”

Partner Content